ทำนายฝัน 'ค้าขายต่างเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า ค้าขายต่างเมือง ได้รับความสุขสบายทั้งครอบครัว จะมีการเดินทางไปเที่ยวตากอากาศ สิ่งที่ไม่เคยพบเห็น ก็จะได้พบเห็น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ค้าขายต่างเมือง'

ได้รับความสุขสบายทั้งครอบครัว จะมีการเดินทางไปเที่ยวตากอากาศ สิ่งที่ไม่เคยพบเห็น ก็จะได้พบเห็น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกแก้ว ก้ามปู เสื้อกันฝน ฟ้าผ่า ซักผ้าขี้ริ้ว กำไล ฉี่รดกำแพง จันทร์ทรงกลด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เจ้าสาว พระจันทร์เดือนหงาย ถาดดอกไม้ ตราสัง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ตู้เหล็กใส่เอกสาร ปีนป่ายภูเขา เชือกรัดคอ สวมเสื้อสีเขียว ฮัจญ์ ผนังบ้าน ตัดต้นไม้ ยา ผดุงครรภ์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว งูใหญ่ กังหัน โบว์ดำผูกเสาบ้าน สร้อย กินกล้วย ภาชนะแตกร้าว ศีรษะล้าน ขมิ้น เฉาก๊วย จาระบี ตีแมลงวันตาย อาบน้ำในทะเล คู คลอง ฉางข้าว สติ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ มองดูเหว นกกางเขน ใช้ยาเสพติด เด็กอุ้มปลา ถูกโกง เต้าหู้ ซุบซิบนินทา กลองโบราณ กินสายบัว ตะขาบกัด เล่นฟุตบอล เจ็บปวด สุสาน กะเหรี่ยงคอยาว ชายชู้ แท่น โครงกระดูกสัตว์ ด้วง ถวายกุฏิ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ฮก ลก ซิ่ว กุ้งมังกร ผู้คุมนักโทษ หายใจอึดอัด จำนอง โบสีดำ รักเพื่อน เหยี่ยว ตัวเองเป็นกรรมกร ธงชัย โทรศัพท์ เงาตัวเองในกระจก ได้ยินเสียงกลอง ปลิงดูดเลือด คอบิด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ขนตา ทอดทิ้งครอบครัว ตกกองไฟ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ของที่ระลึก โง่ กาบินเข้ามาในบ้าน กางเขน กะเหรี่ยง ซื้อไม้กระดาน สามีนํ้าตาตก ตัดผมใหม่ ช่างเงินทอง ทารกดูดนมคุณ กางร่ม ฆ่าผึ้ง จักจั่น กำแพง ทะเลาะ กระจาด ซองจดหมายสีชมพู คนบ้า สีแดงชาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM