ทำนายฝัน 'ฆ่าควาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าควาย จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าควาย'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขายของ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทำให้คนอื่นตื่น หิ่งห้อย เหยี่ยว สวมเสื้อสีเหลือง ภรรยามีครรภ์ ตาชั่ง ฤาษี กิ๊บติดผม ต้นกัลปพฤกษ์ กลองโบราณ ตามทวงหนี้ ฟัก ถ้วยรางวัล สตรี ไฟไหม้ผม ธงบนบ้าน เดินทางไปมหาสมุทร นักสืบ แล่นเรือผ่านเกาะ เดินเรือ ภรรยาทิ้ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ลายแทง ลูกไก่ ขี้เถ้า ตู้ไปรษณีย์ เสื้อเปื้อนเลือด เครื่องแต่งกาย นกยูง กินอาหารเจ ถวาย นั่งบนลังไม้ จาระบี ทุเรียน ฆาตกรรม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง งูเผือก กอดผู้หญิง ฆ่าวัว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ผ้าเช็ดหน้า นกบิน เสื้อกันฝน ประตูบ้านคนอื่น นอนเล่นกลางดิน ทำนบ แว่นตาเลนส์ใส พระจันทร์ ทหารยิงปืนใหญ่ จันทร์ทรงกลด ก้น เดินเล่นบนหาดทราย ประดาน้ำ อดตาย ตกกระ ดิน ครอบครัว มองนํ้าตกกับคนรัก แก้ว ถูกสวมกุญแจมือ เปิดเผยความลับกับเพื่อน นอกใจแฟน กระปุก ทะเลาะกับภรรยา นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หีบเปิดอยู่ ลุยโคลน กรง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กระจาด ครก คบบัณฑิต งมหาของ เมาเหล้า ถั่วปลูกอยู่ในไร่ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แทง หม้อ อาเจียน สาหร่าย ได้เสื่อใหม่ กระจกหลากสี เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ถูกข่มขืน จอบหรือเสียม ครกสาก ถ่านไฟ ดำน้ำ กระบอก ทอผ้า พานเงิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ตีกลอง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฉลาด หมีกัด กัดลิ้นตัวเองขาด น้ำเต้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM