ทำนายฝัน 'ฆ่าควาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าควาย จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าควาย'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้มีดแก่คนอื่น ลูกเห็บ ถ่อเรือ ฤดูหนาว ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ต่อสู้กับปีศาจ นกขมิ้น เครื่องลายคราม ทำนาเกี่ยวข้าว มิตรสหาย งูใหญ่ ขนลุก ไผ่ ไกด์ เมฆสีดำ ท่าเรือ รอยเท้าของตัวเอง ตกทุกข์ได้ยาก จีวร ตีผึ้ง ผนังบ้าน ลูกเต๋า นกยูงรำแพน ขโมยเงิน บ้านไฟไหม้ ตะเกียง ของที่ระลึก คนเกี่ยวข้าว ดนตรี ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ลมหายใจมีกลิ่นหอม งูเห่า บ้านมีช่องโหว่ รับประทานเครื่องเทศ ตู้เย็น กงล้อ ขาขาด อินสตาแกรม ( instargram ) เพชรรัตนราชสุดา ฮูก (นกฮูก) เรือล่ม ภูเขา ถูกกรรโชกทรัพย์ โง่ ถูกแทง กงสุล เป็นใบ้ ฮก ลก ซิ่ว ประดิษฐ์ หมากัด กระป๋องนม ซาบซึ้งใจ เงื่อน ลวดหนาม ยกของหนัก ความรักระหว่างคน 3 คน เสื้อเปื้อนเลือด ลำคานเสียงฉาบ เหงื่อ ตับไต ดวงอาทิตย์ตก เผาศพ สวะ ม้าสีขาว พรม ช้างตกมัน ของลับ ตักทรายเข้าบ้าน ฆ่าเสือ นายกรัฐมนตรี ทาขมิ้น อาบน้ำในมหาสมุทร ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นาเกลือ กล่าวหา เล่นตะกร้อ พระอาทิตย์ เด็กอุ้มปลา มีความปรารถนา ถูกยิงด้วยธนู ธงสามเหลี่ยม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เด็ก เสื้อผ้า วิมาน ปัสสาวะรดกำาแพง ฉลองพระบาท สวมมงกุฎ หลุม เดินอยู่ในป่า นกแก้ว กำไลแตกหัก หญิงแต่งชุดสีแดง บัว กินโรตี จูบ นํ้าวน กระทง จูบเด็กเล็ก แป้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM