ทำนายฝัน 'ฆ่างู'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่างู ฆ่าสัตว์มีพิษ เช่น งู เสือ หรือสัตว์ดุร้าย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือศัตรูที่คิดร้ายจะทำอะไรไม่ได้ หรือหากเป็นคดีความก็จะชนะ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฆ่างู'

ฆ่าสัตว์มีพิษ เช่น งู เสือ หรือสัตว์ดุร้าย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือศัตรูที่คิดร้ายจะทำอะไรไม่ได้ หรือหากเป็นคดีความก็จะชนะ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่วัว แล้ว ตกวัว สวรรค์ ฝนตกปอยๆ งานฉลอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กระดาษสีขาว กระท่อมริมทะเล แตงโม นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ตะไคร้ ฤกษ์ไม่ดี ปรบมือ ย่าง แมลงสาบ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง นั่งบนลังไม้ เนื้อหนัง แบกหาม ไข่ไก่ เล่นน้ำสงกรานต์ ตู้กับข้าว ไก่ ยากจน ตัดต้นไม้ พรม แก้วแตก ฆ่าไก่ โคไล่ขวิดคน ถ่ายรูป สระผม กระรอก ลวดหนาม มีหางงอก ขนมปังกรอบ กุหลาบ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กระดาษเปื้อนหมึก ศีรษะมีเหา ญาติมิตร ภรรยาตาย โต๊ะเขียนหนังสือ ก้ามปู เลี่ยมฟันทอง ถูกตัดศีรษะ เสี้ยนหนาม รัศมี ได้ยินเสียงระฆัง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด งมปู แลบลิ้น ยาพิษ รถยนต์ จมูกขาด อรุณ ขี่คอคน มหรสพ เก็บเงินได้ จุฬามณี สวน กินข้าวบนใบบัว เล่าเรื่องตลก ถั่ว พรวน แมวสีสวาท อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว จับปลา จับปลาช่อน กินอุจจาระ บ้า จราจรที่สับสนวุ่นวาย คำนับ ต้องโทษ ได้กลิ่นธูป แปรงฟัน ซ้อมรบ ดัดผม ดื่มน้ำชา งมของในลำคลอง ดวงจันทร์ ผู้หญิงชักมีด พี่น้อง ถูกจับ ฝาหม้อตกลงพื้น ศีรษะล้าน นุ่งผ้าใหม่ ได้กลิ่นของบูดเน่า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฆ่างู ตุ๊กแก นกแขกเต้า กระโดดจากหน้าต่าง ถูกโจรชิงทรัพย์ เส้นด้าย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ดื่มสุรา เที่ยวบ่อนการพนัน ดับเทียน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เฆี่ยนตีผู้อื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น