ทำนายฝัน 'ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ คุณจะได้รับความทุกข์ที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมา หน้าที่การงานก็มีผลงานที่ติดลบ ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนับสนุน ผู้ร่วมงานไมให้ความร่วมมือ ชีวิตไม่มีความสุข ช่วงนี้คงต้องไปพักผ่อนสมองไปตั้งหลักใหม่แล้วค่อยกลับมาลุยงาน และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ หรือไปล้างเท้ากราบขอขมาบิดา มารดา พร้อมขอพรจากท่าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้'

คุณจะได้รับความทุกข์ที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมา หน้าที่การงานก็มีผลงานที่ติดลบ ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนับสนุน ผู้ร่วมงานไมให้ความร่วมมือ ชีวิตไม่มีความสุข ช่วงนี้คงต้องไปพักผ่อนสมองไปตั้งหลักใหม่แล้วค่อยกลับมาลุยงาน และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ หรือไปล้างเท้ากราบขอขมาบิดา มารดา พร้อมขอพรจากท่าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีขาเดียว กระถางสามขา ช้อนเงิน เมฆสีแดง ล่าสัตว์ แต่งงาน ดื่มน้ำฝน ถอนผมหงอก ทหารเข้าบ้าน ห่าน ของหวาน หมี ผึ้งมากมาย เครื่องจักรทำงานได้ดี เซิ้งบั้งไฟ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กฐิน ไพ่ ที่นอน นอนอยู่บนแผ่นดิน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม พายเรือ ทำนาไม่ได้ผลดี ภิกษุ หลงป่า เด็กผู้ชาย กำแพงเมือง ถุงมือ ทารก กินเป็ด แดด ฉี่รดกำแพง เปลี่ยนมุ้งใหม่ เซรุ่ม เพื่อน ปอกเปลือกไข่ ตกใจจนสะดุ้ง ฆาตกรรม หอก บัวหลวง คางคก ตัวเองมีปีก คนตายมาหา ขบวนแห่ จมูกแหว่ง ผู้หญิงตั้งครรภ์ พาน คนอื่นทำพลาด เสื้อผ้า กุหลาบ กินข้าวบนใบบัว บ่อน้ำใหญ่ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ได้ยินเสียงกระซิบ ทรงกลด ของเน่าเสีย เห็นรองเท้าเก่า ผมร่วง ลูกอินทร์ คนตาย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฮก ลก ซิ่ว โบดำผูกเสาบ้าน ยิงกา ขับรถ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ฟังเทศน์ฟังธรรม ถูกเปลื้องผ้า กินก้อนดิน ออกจากบ้าน ร้องเพลง ยาพิษ อีเมล ( Email ) อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ญาติมิตร สีดำ กระโปรงใหม่ ราชา เดินร่วมทางกับโจร ฌาน น้ำพุที่พุ่งสูง ตกเหว เป็ดไก่ กรงสัตว์ เกลียดคนอื่น ความรังเกียจ ส่องกระจก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกกักตัว มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก อาวุธ ห่วงเหล็ก ทำกาแฟหก ถูกต่อต่อย จอมปลวกกลางถนน ฮอกกี้ งมหาของ ควันไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM