ทำนายฝัน 'ฆ่านกกระจิบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่านกกระจิบ ฝันว่าฆ่านกกระจิบ จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่านกกระจิบ'

ฝันว่าฆ่านกกระจิบ จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษสี เดินเล่นในสวนสวย คดีฟ้องร้องกัน บัวหลวง ขนมอร่อย ตะเกียง ผู้หญิงถือมีด ย้ายบ้าน ศิลปิน ทิวเขา กบฎ จูบคนรัก กอดกะเทย ไปยังเมืองนรก ตกเขา กองไฟ กงล้อ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ร่ม บดเมล็ดกาแฟ เลือดออกทางช่องคลอด ร้องไห้ โคเข้าบ้าน ลูกแก้ว ฆ่างู หีบสมบัติ ระเบิด น้ำพุที่พุ่งสูง กระโดด จูบเด็กเล็ก ถุงเท้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระดาษเช็ดมือ เรือ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฝังศพ ขนทรายเข้าวัด ไวโอลิน หนี้สิน หมากฝรั่ง ทุ่งโล่ง รถบรรทุกศพ ไฟไหม้ต้นไม้ กินกล้วย หญิงแต่งชุดสีดำ แม่ชี ซุกซ่อนตัว มิตรสหาย ทาก โคมไฟหรือโคมตะเกียง นั่งรถไฟ ผู้หญิงหัวล้าน ตู้เซฟ ตู้นิรภัย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ต่อสู้กับปีศาจ สวมเสื้อสีดำ นุ่งโจงกระเบน พระบรมรูป อสนีบาต เดินทางไปทิศตะวันออก ฟ้าแลบ ยิงกา ฉลาม วัง โรคร้าย ล้างหน้าตัวเอง บรรพบุรุษ เลื่อย ไต่ลวด ขาขาด หม้าย ฉีกกระดาษ เงา เด็กผู้ชายสู้กัน ชุดว่ายน้ำ ได้ยินเสียงกระดิ่ง พรวนดิน ตัดนิ้วมือตัวเอง ราวตากผ้า โทษ ภูเขาไปกำลังระเบิด กระดาษเปื้อนหมึก กระป๋องนม ฟักทอง ลายนิ้วมือ ได้ยินเสียงปืน หญิงแต่งชุดสีเขียว ขอโทษผู้อื่น จมูกหาย เห็นคนโดนแทง ขันตักน้ำ ถั่ว กล้วย เอามีดฟันเท้าตัวเอง ถัง จันทร์ทรงกลด ส่องกระจก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM