ทำนายฝัน 'ฆ่าผีเสื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าผีเสื้อ ฝันว่าฆ่าผีเสื้อ คุณจะได้รับของขวัญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าผีเสื้อ'

ฝันว่าฆ่าผีเสื้อ คุณจะได้รับของขวัญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกปลากับญาติ ริมฝีปาก คนบ้า สวมเสื้อสีเขียว เลือดออกทางทวาร น้ำล้นเขื่อน ศาลพระภูมิ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กระจกหลากสี นกต่อสู้กัน นกนางนวล ทะเลาะ เครื่องพิมพ์ดีด พระพุทธเจ้า ให้หวีคนอื่น ทำบุญ ฟัก ธงสามเหลี่ยม นำเที่ยว จันทร์เพ็ญ บาทหลวง เท้าขาด ฝักดาบ ตะกร้าไม้ ผิวหนัง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ชี อุ้มเด็กทารก ถูกประณาม กองไฟ กระเป๋าเงิน ฝน ฉิ่งฉาบ คนป่วยอยู่บนรถ หีบเปิดอยู่ แทะกระดูก พระพุทธบาท ต่างหู กิ้งก่า ทุ่งโล่ง ขี่ม้า พระราชินี ตาข่าย ประเจียด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม โรคเรื้อน เดินอยู่ในป่าช้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ถือดอกบัวในมือ ไม้กางเขน กระต่ายวิ่ง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขิม รถบรรทุกศพ ทิชชู คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง อาบน้ำในทะเล ถอนฟัน ความรัก เดินเรือ ตู้นิรภัย กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง บวชภิกสุนี บั้งไฟ กกกอด หลงป่า โจร ความรักระหว่างคน 3 คน เข้าไปในโรงพยาบาล แข่งวิ่ง สวมมงกุฎ สู้กับเหยี่ยว จับเงิน จำปีหรือจำปา งมของในลำคลอง หมอดูดูลายมือ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ลิง งานพิธีต่างๆ แก้บน เข้าประตูไม่ได้ จีวร ญาติเสียชีวิต ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ อาวุธ ตัวเองเป็นชู้ ปีก ตู้หนังสือ อรุณ ปวดท้อง ถูกหนูกัด ล้มละลาย จับปลาตะเพียน กินก้อนดิน ฆ่าไก่ หย่า กระเทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM