ทำนายฝัน 'ฆ่าผีเสื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าผีเสื้อ ฝันว่าฆ่าผีเสื้อ คุณจะได้รับของขวัญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าผีเสื้อ'

ฝันว่าฆ่าผีเสื้อ คุณจะได้รับของขวัญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังทั้งเป็น ปอด คนกำลังถ่ายรูป นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง โคกินหญ้า ฆาตกร พนมมือ เขี้ยวสัตว์ ถูกตำหนิ สงคราม ฆ่าเสือ ทุ่งนา ช้อนทอง หน้าไม้ ตัดผม แมงมุม ฟ้าแลบ ลูกแก้ว เขากวาง เปิดเผยความลับกับเพื่อน นั่งรถไฟ ซองบุหรี่ ผ้าเช็ดตัว แหวนแต่งงาน ฌาปนกิจ สีแดงชาด ธรรมจักร เปลหามคนเจ็บ รถพยาบาล แหวนหาย มงกุฎ นอนเล่นกลางดิน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา แฮนด์บอล เกลียดคนต่างชาติ เดินเป็นวงกลม ดมกลิ่นดอกไม้ ลูกเห็บ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว สบู่ ดอกไม้ เฒ่าแก่ แร้งกินซากศพ ดารา เสาตกน้ำมันในบ้าน กล้วยแขก ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ยกโทษ แล่นเรือผ่านเกาะ ถ่านไฟ เลี้ยง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ซองจดหมายสีชมพู งูกัด จับก้อนกรวด ก้อนทราย แว่นตาเลนส์ใส สถานี เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ญาติ ครกสาก น้ำเต้า สัตว์เลี้ยง แจวเรือ เต่า เลือดออกทางทวาร สร้างบ้าน พระราชวัง ถวายของแด่พระสงฆ์ ของลับ โต๊ะหมู่บูชา ร่มกางอยู่ ธงชัย แก้ว กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พระวิหาร นกคุ่ม ผักกาด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง งานบวช กรวดทราย วัง ตบมือ งานพิธีต่างๆ ข้าวติดคอ หีบปิดอยู่ ปลาฉลาม ปลูกพริก วงกต ความลับ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย รถไฟฟ้า เจ้า ปีนข้ามกำแพง กินเนื้อไก่ บ่อน้ำพุแห้งขอด พร้า ฆ่าไก่ ที่พึ่ง ฮัจญ์ จักรยาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM