ทำนายฝัน 'ฆ่าผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าผึ้ง ฝันว่าฆ่าผึ้ง คุณจะเสียหายและสูญเสียครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าผึ้ง'

ฝันว่าฆ่าผึ้ง คุณจะเสียหายและสูญเสียครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษทิชชู ถ่ายอุจจาระ โน๊ตบุ๊ก เกลียดคนต่างชาติ เป็นแม่ยาย แมงป่อง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แขน พระพุทธเจ้า หนู กีฬา เล่าเรื่องตลก ปีก ปลาทอง เห็นกองไม้กระดาน ต้นไม้แห้ง ตะกร้อ แขนถูกตัด ออร์แกน กำไล หลงป่า ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ปม งมหอย ผู้ชายผมยาว กระโดด นั่งบนแคร่หาม สบู่ น้ำตา สวมแหวน อินสตาแกรม ( instargram ) เฆี่ยนตีผู้อื่น ยันต์ หุ่น ทารกแรกเกิด ภูเขาไปกำลังระเบิด ฉีกจดหมายรัก มงกุฎ กล่าวคำอำลากับใครบางคน เสื้อใหม่ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ฉีกกระดาษ งานบวช เขียด การรับรางวัล เล่นตะกร้อ ลูกๆ ทำความผิด เป็นโจทก์ในศาล ฉากกั้น ถูกน้ำร้อนลวก โลกแตก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ตาลปัตร ตะเกียง โคกินหญ้า บวชชี งานฉลอง บาดแผล จับสุกร เรือน คราส ตู้เหล็กใส่เอกสาร กินเฉาก๊วย นั่งเรือ กะเหรี่ยง มีฤทธิ์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ความมั่งคั่ง ต่อสู้กับเด็ก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฟ้ายามเมฆครึ้ม นอนบนเสื่อ ฆ่าเต่า ญาตินํ้าตาตก ลักขโมย ล้างเท้า ขับรถยนต์ แสงนีออน ขันตักน้ำ นางพยาบาล ควันไฟ ทองคำก้อน คนตายในบ้าน วงกบ เทศน์ กรรมกร เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เว็จ โอลิมปิก ปีศาจ ตกกระ โต๊ะทำงาน ท่องเที่ยวต่างประเทศ หนีจากถ้ำ แมลงสาบ เก็บเงินได้ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เถาวัลย์ ปืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM