ทำนายฝัน 'ฆ่าศัตรู'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าศัตรู ฝันว่าฆ่าศัตรู คุณต้องระวังจะเจอเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าศัตรู'

ฝันว่าฆ่าศัตรู คุณต้องระวังจะเจอเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมือง ฝนหยุดตก หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ซองจดหมายสีชมพู น้อยหน่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คนแคระ งา ส่องกระจก กุ้งมังกร ตนเองทำความผิด มองนํ้าตกตามลำพัง ไข่ นกนางนวลโผบิน ศัตรู ต่อสู้กับเด็ก กุ้ง ถูกคู่รักกักตัว เครื่องบินบังคับ พู่กัน ดื่มน้ำฝน ขี่ช้าง ลอย ชกคนที่จมูก ทำนาไม่ได้ผลดี ปีก คางคก อยู่ในอาการผิดหวัง พายุ กินเนื้อย่าง ม้าสีขาว ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ แร้ง ฟันล่างหัก โพธิ์ ถูกตัดศีรษะ ธนูหัก สู้กับเสือ แล้วชนะ ปัดกวาดฝุ่น เสาตกน้ำมันในบ้าน ฮวงซุ้ย ช่างแกะสลัก มุดใต้ถุน การสร้างโบสถ์ เครื่องลายคราม กระสุนปืน ทำลายโซ่ตรวน แห่กฐิน เครื่องแบบตำรวจ เปลี่ยนมุ้งใหม่ เจ้านาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แทงตัวเอง เครื่องครัว แต่งงาน เข้าไปในโรงพยาบาล ปากเน่า เมายา กระถางสามขา กระท่อมในป่า ล่องแพ ผู้ชายมีผมน้อย เผาไม้กระดาน หญิงแต่งชุดสีเขียว ไฟไหม้ในท้องฟ้า เดินช้าๆ บุคคลที่มีชื่อเสียง ได้รับของมีค่า มีดเหน็บที่เอว หนอนไต่ตามร่างกาย พูดสนทนา ฤกษ์ไม่ดี ลูกเห็บตก ตู้ ทราย บรรพบุรุษ ไฟนรก เป็นใบ้ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน คำนับ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ช้อนทอง ถูกสวมกุญแจมือ บวม จุดไฟแล้วดับ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นั่งจับเจ่า แจวเรือ ต้นไม้ กระแต ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กระต่าย ไฝ ล้างหน้าตัวเอง แก้บน ไม้กางเขน หีบเปิดอยู่ ยกยอ ม่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM