ทำนายฝัน 'ฆ่าศัตรู'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าศัตรู ฝันว่าฆ่าศัตรู คุณต้องระวังจะเจอเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฆ่าศัตรู'

ฝันว่าฆ่าศัตรู คุณต้องระวังจะเจอเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัน พรม เดินเป็นวงกลม เป็ดไก่ เปิดร้านค้าขายสินค้า ส่องกระจก เลี้ยง สวมมงกุฎ มือตัวเอง บ่อน้ำพุแห้งขอด ทวิตเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ บาดแผล มีหลายหู ธนาคาร เจว็ด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กลางคืน คนขี้โม้ นอนบนที่นอน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฉัน ( กิน ) ฝุ่นฟุ้งกระจาย โกนผม ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ขโมยเงิน ปากเปื่อย ว่าว ได้กลิ่นเครื่องเทศ ทอผ้า โลกแตก แบกหาม ผลักของหนัก ซื้อผ้าขาว ถูกข่มขืน ทะเลทราย ดื่มน้ำหวาน บุคคลที่เป็นคนร้าย ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน งูกัด บัวสีขาว ทำให้คนอื่นตกใจ ตัวเองมีปีก ประหาร แม่ชี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กินเนื้อคนอื่น ทาเล็บ ขี้ ถือดอกบัวในมือ ทารก ฆ่าหมี บุคคลที่มีชื่อเสียง ทะเบียนบ้าน บวงสรวง กระจกหลากสี ฝนตกปอยๆ จุดไฟ ข่าวลือ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก บวม กำแพง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กะโหลก ความลับ ได้ยินเสียงระฆัง ปีศาจ ขี้เถ้าในเตาไฟ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ บริโภคเนื่อสุกร พร้า ฉลองพระบาท ซองจดหมายสีฟ้า เลือดออกทางทวาร นกต่อสู้กัน เดินอยู่กลางทุ่งนา ฮา งานพิธีต่างๆ เสือตาย สู้กับเหยี่ยว ปล่องไฟ จักรพรรดิ การผ่าตัด ตกกระ ได้รับเงินบริจาค หนอน คนแคระ เช็คเด้ง จิ้งหรีด ปลูกบ้าน ค่ำคืน ลมหายใจมีกลิ่นหอม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน รังไก่ เครื่องลายคราม แส้ ดูหนัง ย้ายบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM