ทำนายฝัน 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กพิการ ญาตินํ้าตาตก โบดำผูกเสาบ้าน เครื่องขยายเสียง กระจาด ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน สาดน้ำ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า จับผีเสื้อ กินเลือด ปี่ ปลาทอง พายุ ขวด ปลวก บรรจุของลงหีบ นอนบนเสื่อ ชุดว่ายน้ำ ศัสตราวุธ ซ่อนหา นาค ภิกษุณี คนตาย ทีปังกรรัศมีโชติ โซ่ตรวน หน้าไม้ อสนีบาต ญาติมิตร เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง แผ่นดินแยกออกจากกัน เครื่องบินบังคับ ขโมยเงิน กิ้งก่า ฟัน นกกำลังจิกกัน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด มวย สุนัขหอน ขี่กระบือ หีบสมบัติ ออร์แกน ขี่โคเข้าเมือง กินผัก นกยูงรำแพน เผาศพ จับสุกร ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ มีความปรารถนา ฆ่าตัวตาย ขัดแย้ง บนบาน โกหก ตัวเองมีผมหงอก ต้นไม้ยืนต้นตาย ฟักทอง กรวดทราย ตรอกซอกซอย ผัดหน้า เสื้อขนสัตว์ สุนัขเข้ามาเลีย เขี้ยวสัตว์ กุมารทอง ห่าน แต่งงานก่อนกำหนด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน มีดหาย ลับ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ประกาศข่าวการเกิด จูบคนที่อายุมากกว่า ผึ้งต่อย คนมีดวงตาสีดำ คบไฟ ต่อสู้กับปีศาจ ลิฟต์ เผาขยะ เงาะป่า ความลับ ไฟไหม้บ้าน ซื้อผ้าขาว กระบี่ ไอ ฉากกั้น ดวงตรา ท้องฟ้าสีแดง อาบน้ำในมหาสมุทร นุ่งผ้าสีชมพู รั้ว ดื่มสุรา เฮลิคอปเตอร์ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เลิกมุ้งขึ้น ปอก ร่างกายตัวเอง ทุ่งโล่ง แมว งูกินสัตว์ จับปิ้ง ผ้าฝ้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM