ทำนายฝัน 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แบกหาม ตาบอด ฆ่าวัว ล้มลงไปในหลุมลึก ลม เมฆสีแดง หุ่น นอนเล่นกลางหาดทราย ถวายพระด้วยดอกบัว จักจั่น ราชา พระบรมรูป แม่ ไมโครโฟน ทำนาได้ผลผลิตดี ระบำ ได้ลาภ น้ำล้นเขื่อน ความผิด ประกาศข่าวการตาย หมากฝรั่ง ใส่ต่างหู โซ่ เวที หาบอุจจาระกลับบ้าน อ้อย ก้ามกุ้ง หญิงชรา นอนกลับหัว ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เต้าฮวย เตียง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เจอเงิน ภรรยานอกใจ ถูกทรมาน ธรณีสูบ ล้างเท้า พริกไทย พญาอินทรี เครื่องเรือน ยอดโดม การทำผิดพลาด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามเณร เกิดสงคราม พูดสนทนา ถอดเครื่องประดับ ตักน้ำ ถูกเปลื้องผ้า หมูตาย แก่นจันทร์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กงเต๊ก จำปีหรือจำปา เมาเหล้า ทหาร วิ่งออกกำลังกาย จับ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ฆ่านกกระจิบ ล่องแพ กล้องถ่ายรูป ฉี่รดที่นอน สถานี เดินทางไปทิศตะวันออก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ฉีกจดหมายรัก ทุ่งโล่ง ปล้น ไหล่ ข้าวเปลือก บ้านไฟไหม้ แขนถูกตัด นํ้าวน ประเทียบ กา ถูกสวมกุญแจมือ งานโกนจุก ถาดอาหาร จอบหรือเสียม เกลือ บุคคลที่มีชื่อเสียง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ทหารเข้าบ้าน พานทอง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ประตูกำลังถูกไฟไหม แตงโม ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ขี่โคเข้าเมือง ฮองเฮา (ราชินี) น้ำหอม ฟันปลอม จูบสัตว์เลี้ยง ตัวเองเป็นกรรมกร นอนบนเสื่อ ถอนผมหงอก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เสาตกน้ำมันในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM