ทำนายฝัน 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระวรราชาทินัดดามาตุ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ธงบนบ้าน ประเจียด ภรรยาเสียชีวิต พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เห็นกองไม้กระดาน กินก้อนดิน ผ้าสีขาว ได้รับของมีค่า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) หงส์ ฆาตกรรม อุ้มลูกหมา ปอ โซ่ตรวน กล้วยแฝด ท่องเที่ยวต่างประเทศ กินองุ่น คนตกนรก ปลาทอง อีเมล ( Email ) ล้มเหลว ฉางข้าว ผลไม้ ถีบจักรเย็บผ้า แมลงปีกแข็ง ลายแทง ชนไก่ หัวเราะ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สาหร่าย อยู่ในกระท่อม ปาก บ่อน้ำ ฆ่าศัตรู ปีก ถือกรรไกร อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ชนกระบือ ข้าวติดคอ ดูซีรี่ย์ กระถางหลุดมือแตก ดินสอ เดินทางไปมหาสมุทร แสงนีออน สถานี ผัก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ แช่ง รางรถไฟ ที่ฝังศพ เห็นคนอื่นถูกประณาม ศพ ฆ่าผีเสื้อ ตกใจ ส้มตำ คนตกน้ำกำลังจะจม ละลาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ขายตู้ ขายโต๊ะ สุนัข ธงบนเรือ จุดดอกไม้ไฟ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ขี่เสือ นาฬิกาปลุก ต้นกก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กินโทสต์ เขาวงกต จูบคนรัก ถูกหวายรัด เครื่องจักรไม่ทำงาน ดื่มน้ำชา ไหว้พระราหู นกเขา นุ่งผ้าสีแดง แผ่นดิน บังสูรย์ จิ้งหรีด หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ลักขโมย เรือ ผ้าไตรจีวร เต้านม จูบสัตว์เลี้ยง อยากมีเงิน ฝังทั้งเป็น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ข่าวดีจากลูก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ลิง ผักกาด กำไล หนู นอนเล่นกลางหาดทราย พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เจ้าที่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM