ทำนายฝัน 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เห็นกระดุม ปล่อยปลาดุก เห็นคนเดินละเมอ จับกัง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ หวีหัก นักเรียน ฟุตบอล ถือกรรไกร พระพุทธรูป อินทรี ปลูกพริก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เปียก แผล กินพริก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ หีบศพ คนรับใช้ ช่อดอกไม้ กกกอด ขาเป๋ ทาเล็บ จมูก ตกกองไฟ แมลงปอ ท่อนซุง จับลูกเสือ กกไข่ จอก รักภรรยาตัวเอง กล่าวคำอำลากับใครบางคน สุกร ไถ่ถอน มุดรั้วลวดหนาม กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นอนอยู่บนแผ่นดิน ตาย พระธาตุ ดอกราตรี โบว์ดำผูกเสาบ้าน กงล้อ ความมั่งคั่ง กินไก่ สู้กับเหยี่ยว ไต่ลวด ญาตินํ้าตาตก นำอุจจาระกลับบ้าน คนมีเขา ย่าง ไซเรน ต่อสู้กับคนร้าย มองดูเหว ฆ่าผึ้ง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ขนคิ้ว ฝันเห็นนํ้าวน ตัวเองแก่ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เพื่อนอยู่ห่างไกล กล้องถ่ายรูป ถูกตำหนิ ลูกปัด ราหู ฤดูหนาว มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกลูกปลุกให้ตื่น ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เงาะ อาจารย์ หูขาด แขนขาด จดหมาย ที่พึ่ง งวงช้างรัดตัว กกลูก สามเณร แมวข่วน งูเผือก บนบาน ขนมอร่อย บัตรเครดิต ไฟไหม้ผม ขนตาร่วง หุ่นยนต์ เพลิง สวน เดินเล่นในสวนสวย เสี่ยงเซียมซี ข่มขืนคนอื่น หว่านข้าวในนา กอดกะเทย ไทร การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ซื้อปลาทอง ลูกๆ ทำความผิด กุลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM