ทำนายฝัน 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน'

จะเกิดความร้อนใจ เพราะเสียของรัก หรือ เสียญาติมิตรภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้แห้ง โฆษก ทหารยิงปืนใหญ่ หนู จมูกหาย ร้องไห้ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ลวดหนาม ฝาด สตรี พนัน ขอบคุณ ซองบุหรี่ ฝนตั้งเค้า ฝี ชะลอม เห็นคนอื่นถูกประณาม เดินลุยกองไฟ ปีศาจ กินนก กินก้อนดิน กุญแจหาย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ผึ้ง เสื่อขาด คุก ตะราง ตบมือ ได้ยินเสียงกระซิบ หมาก ทุ่งนา ผู้หญิงหัวล้าน โต้เถียง ความรักระหว่างคน 3 คน ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตัวเองเป็นนักโทษ ภาชนะ ร่องน้ำ รบกวน ผ้าใบ ดื่ม ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ชกมวย กินเนื้อคนอื่น ฮ่อยจ๊อ ถั่ว ธุลี คอกหมู งู ผลักของหนัก ปัสสาวะรดที่นอน ส้มตำ ซาวข้าว กินพระจันทร์ กินขนม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ศาลา กรรมกร จิ้งหรีด หญิงทุบตีกัน นอนบนกองฟาง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กล้วย จมูก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม น้ำมัน เมา บ้านเก่า หมีกัด แมว ยื้อแย่ง เดินอยู่ในป่าช้า เสื้อกันฝน ฟ้อนรำ มีคนนำเงินมาให้ จลาจล ปรบมือ ปลา นกต่อสู้กัน นั่งรถไฟ ทำตัวเองบาดเจ็บ ซื้อเต่า เซรุ่ม สร้อยข้อมีชำรุด ไหล่ จักจั่น ลากฉุด อุ้มลูกสุนัข งูใหญ่ ของหวาน จิ้งเหลน กระดุมหาย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กระต่ายน้อย ขับรถ ผ้าห่มหนาๆ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น สวมเสื้อสีขาว ฝีขึ้นตามร่างกาย สตางค์ รัฐประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM