ทำนายฝัน 'ฆ่าโค'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าโค ช่วงนี้คุณยังไม่มีโชคลาภ แต่จะมีบริวาร หรือ พี่น้องมาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าโค'

ช่วงนี้คุณยังไม่มีโชคลาภ แต่จะมีบริวาร หรือ พี่น้องมาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทดน้ำ ผดุงครรภ์ ไม้เท้า สูบบุหรี่ กลัว ปริญญาบัตร ตำรา สวมเสื้อสีเหลือง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ไมโครโฟน ปีนรั้ว เดินลุยกองไฟ สัตว์เลี้ยงตาย เต่าทอง เปื้อน ดื่มน้ำมะพร้าว สนามหญ้า อรุณ ให้รางวัล ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ยิ้ม หีบปิดอยู่ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ค้นหา เดินรอดราวผ้า เตาไฟ บวช ถูกล็อตเตอรี่ ฝั่ง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เที่ยวชมงานรื่นเริง ผ้าพันแผล ถูกตัดมือ คู คลอง ภรรยาหนี ความรังเกียจ น้ำมัน กินน้ำผึ้ง ให้หวีคนอื่น แว่นตาเลนส์ใส ฝา อยากตาย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ชาวประมง ลับ น้ำพุที่พุ่งสูง กระดาษเปื้อนหมึก แต่งตัว เพชรพลอย พวงมาลัยดอกไม้สด เสื้อใหม่ ตาลปัตร ผู้ชายมีผมน้อย ตัวเองมีชื่อเสียง ได้รับของมีค่า ถูกตัดแขน น้ำพุขนาดใหญ่ ฤดูฝน ต้นไม้ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป่าแตร ฆ่าวัว กรรไกร ฉางข้าว ธงชัย ตกกล้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ไม้กางเขน กินนก ผมร่วง แคร่หาม ช่วย ดวงอาทิตย์ทรงกลด ได้ลาภ ฝาเรือน ชนไก่ ฆ่าเสือ หิ้วกระเป๋า รั้ว โต้เถียง สวมเสื้อขาด เดือน หญิง ม้านั่ง ข่าวร้าย แลบลิ้น พลอยหลากสีสัน ม้าสีขาว เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ถลกหนังสัตว์ สามีนํ้าตาตก ลูกข่าง ได้กลิ่นของบูดเน่า กระแสน้ำ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ขับรถยนต์ เก็บของมีค่าได้ ปลวก กำไลแตกหัก หย่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM