ทำนายฝัน 'ฆ่าโค'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าโค ช่วงนี้คุณยังไม่มีโชคลาภ แต่จะมีบริวาร หรือ พี่น้องมาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าโค'

ช่วงนี้คุณยังไม่มีโชคลาภ แต่จะมีบริวาร หรือ พี่น้องมาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ลูกข่าง เพื่อน ขึ้นบันได ขึ้นเขา ชักลาก ผักที่ยังคงปลูกในดิน หญ้า จอกใส่เหล้า พระสงฆ์ มิตรสหาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม งานแต่งงาน ฆ่าควาย เอามีดฟันเท้าตัวเอง หมาเลียขา กล้องถ่ายรูป ญาติ ยันต์ กอดรัด นั่งบนแคร่หาม ข่วน ถั่ว สร้างบ้าน ดอกราตรี เปิดเผยความลับกับเพื่อน ธำมรงค์ กินน้ำผึ้ง ถ้วยรางวัล คนรักนอกใจ ขัดแย้ง ล่องแพ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ต้นไม้ยืนต้นตาย แผล ขนมปังกรอบ ซื้อเต่า ถั่วลิสง ลายมือ ขุดถ่านหิน ต้นกก แป้งผัดหน้า แก้บน ทั่ง กระบอก ถวายพระด้วยดอกบัว กลืนเมฆ เหาะดั้นเมฆ งมหาของ ห่าน ช้าง ไหว้เจ้า ฆ่าใครบางคน สู้กับเสือ แล้วชนะ พระบรมรูป ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ตัวเองถูกธรณีสูบ พระราชวัง เมฆหมอก สุกร ไฝ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) น้ำตา พร้า สัตว์เลี้ยง โครงกระดูกสัตว์ บิณฑบาต เงินหาย ลูกแก้ว ถูกโยนลงทะเล ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ของกำนัล แตกร้าว เห็นกองไม้กระดาน เคารพ คำนับ ช้างไล่กวด นั่งบนลังไม้ กุญแจ คิ้วตัวเองดกดำ ยกของ ปี่ ดวงอาทิตย์ตก ปลูกบ้าน ภรรยานอกใจ เต้นรำ ดาวตกจากท้องฟ้า ม้า ปีศาจหลายตน ฆ่าตัวตาย สุนัขหอน กัดคน นกกำลังจิกกัน ตกบ่อลึก อดทน พระพิฆเณศ จูบคนรัก เชี่ยนหมาก เท้าขาด เดินไปตามท้องถนน ทำแว่นตาแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM