ทำนายฝัน 'ฆ่าใครบางคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าใครบางคน ฝันว่าฆ่าใครบางคน ความตายจะมาเยือน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฆ่าใครบางคน'

ฝันว่าฆ่าใครบางคน ความตายจะมาเยือน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกำลังจิกกัน บ้านพัง ขุดถ่านหิน เถียงกับคน ถูกตัดใบหู ร้องตะโกน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) นั่งบนแคร่หาม ชัยชนะ เลือกตั้ง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กองทัพ หมอดูดูลายมือ น้ำพุสวยงาม แดดเผาผิวหนังจนเกรียม สู้กับเหยี่ยว ภาษา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ท้องเดิน บันไดสูง ถูกฟันคอขาด นอนกลับหัว ทวด ฉางข้าว ลาวาภูเขาไฟ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ม่าน เครื่องบูชา พายเรือ สนามหญ้า มีฤทธิ์ นั่งราชรถ สวรรค์ บ้านคนอื่น พระพุทธรูป ครีบปลา พระสถูป ทำโรตี เดินเป็นวงกลม หิ้วกระเป๋า ดื่มน้ำมะพร้าว ฟองสบู่ ดับเทียน กรวยกรอกน้ำ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ มิตรสหาย ชนไก่ ลวดหนาม ต้นไม้แห้ง ยื้อแย่ง จรเข้ กินหอยนางรม ภาพยนตร์ ขนกา ดาวอับแสง วิดน้ำ ทำขวัญ ฝันว่าส่งพัสดุ เปลือก มังกร หยก จรเข้กัด บอลลูนตก เอามือตบต้นขาตัวเอง ความรังเกียจ มีดตกน้ำ โคเข้าบ้าน ขี่ช้าง ดื่ม ขุด สายสร้อย ดวงอาทิตย์ขึ้น ใช้กระเทียมทำอาหาร ผจญภัย สายสะพาย ถูกประณาม โลงศพ ถุงใส่เงิน ตราสัง ทางม้าลาย เมฆสีแดง เสื้อเปื้อนเลือด ทะเลาะกับคนรัก สวมเสื้อขาด เพื่อนที่ตายไปแล้ว น้ำท่วม เว็จ ข้าวสาร รถบรรทุกศพ ราหู นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ คนแปลกหน้า ไฟไหม้บ้าน กระติกน้ำร้อน หมา ศาลา อาบน้ำในทะเล ฆ่างู เตาไฟ กินหัวสุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น