ทำนายฝัน 'ฆ่าไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าไก่ ฝันว่าฆ่าไก่ คุณจะมีกำไร และ มีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาถาโถม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าไก่'

ฝันว่าฆ่าไก่ คุณจะมีกำไร และ มีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาถาโถม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฤดูหนาว หมู ประตูกำลังถูกไฟไหม ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ป่าช้า ดิน ไมโครโฟน จับปลาตะเพียน เครื่องแต่งกาย กินยา จับก้อนหิน กาบินเข้ามาในบ้าน ธงชัย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ประกายไฟ ผู้คุมนักโทษ พนมมือ ขนทรายเข้าวัด ทีปังกรรัศมีโชติ ไอศกรีม ซื้อขาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม เน็ตไอดอล บ้านใหม่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สลัก สร้อยข้อมือ ดวงอาทิตย์ดับ ตาบอด บวงสรวง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ สวมชุดเจ้าสาว แพรพรรณ ฟันปลอม ชฎา มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน สวมเสื้อสีดำ แบกเสา ปราสาทเล็กๆ กระดาษเช็ดมือ พระวิหาร ตะกวด คนอื่นทำพลาด เดินตากแดด โล่ นกแขกเต้า แมงมุม หน่อไม้ คอบิด ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน สะอึก นุ่น ซองจดหมาย เมฆบังแสงอาทิตย์ โคกินหญ้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ฟ้าแลบ มรดก ภาพยนตร์ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน น้ำมัน ช้อน เศษอาหาร สร้อยข้อมีชำรุด ขี่โคอศุภราช ปราศจากอํานาจ อากาศทึบมืดมัว กินน้ำผึ้ง ตกบ่อมีหนอน กล้วยแขก ถูกตำหนิ สายสร้อย แก้ว จับปิ้ง แว่นตาเลนส์สีดำ เจ็บฝ่าเท้า ถูกโกง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ภาษา จานแตก อีกา ใต้ถุน ตกทะเล ชนกระบือ กินปลาหมึก งมหาของ จักรยาน ทะเล เงินหาย กินเนื้อคนอื่น สวมเสื้อสีเหลือง ชุดว่ายน้ำ บิลเลียด สัตว์เลี้ยงตาย จับเงิน ถอด เซิ้ง ถูกจี้ เถียงกับคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM