ทำนายฝัน 'ฆ่าไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่าไก่ ฝันว่าฆ่าไก่ คุณจะมีกำไร และ มีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาถาโถม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่าไก่'

ฝันว่าฆ่าไก่ คุณจะมีกำไร และ มีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาถาโถม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสียสติ งาช้าง สวะ ถอด ดับตะเกียง ปม จุดไฟแล้วดับ เพชรนิลจินดา กินผลไม้ นาฬิกาปลุก ได้เสื่อใหม่ ถือลูกแก้ว ผูกปมเชือก ตีงู ทำลายโซ่ตรวน ตกจากเครื่องบิน ลอย ยานพาหนะ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ควันไฟ ถล่ม เพศสัมพันธ์ แฮนด์บอล เสี้ยนหนาม ถอดรองเท้า ข่าวร้าย กรง บดเมล็ดกาแฟ ปัสสาวะรดที่นอน จำปีหรือจำปา กุ้ง นม จอมปลวกกลางถนน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เตาไฟ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ถั่ว ถอยหลัง โรงพยาบาล ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เกิดความรู้สึกผิด นั่งนับลูกประคำ จักรพรรดิ เครื่องลายคราม ไพ่ หนามตำ ประตูที่ปิดตาย สาก ต้นกัลปพฤกษ์ บ้านตัวเองสวยงาม แหวนแต่งงาน เรือน ประเจียด ตีเหล็ก เป็นแม่ยาย เครา คิดถึง ทาแป้ง คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น แมวดำ เทียนไข กระแต รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กระสุนปืน ประหารคนรัก ถูกลูกปลุกให้ตื่น กระแสน้ำ ถูกทำโทษ ฆ่าควาย ขี่เสือ ตัวเองเป็นชู้ พูดคุยกับโจร ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ พระสังฆราช ต้นไม้เขียวชอุ่ม เณรหน้าไฟ ดนตรี หน้าไม้ ศาล ภาพวาด ขายไม้กระดาน พระปรางค์ ปีนป่ายภูเขา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ปัดกวาดฝุ่น หมา ภูเขาไปกำลังระเบิด ทอง หูแหว่ง หลงทาง จอมปลวก อาวุธ กินหัวสุกร ถลกหนัง นาข้าวรกร้าง ขนมปัง เสือ ถาดดอกไม้ เรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM