ทำนายฝัน 'งม'

ฝันเห็น ฝันว่า งม ฝันว่างมของที่ตกลงไปในน้ำ หรือเอามือลงไปงมของที่ตกในท้อง ร่อง ท่อระบายน้ำ หรือลำคลอง ทำนายว่าจะเกิดความเสียหายใน ทรัพย์สินเพราะถูกโจรกรรม ต้องเสียของรัก หรือได้รับเคราะห์จากการ เป็นนายหน้า ไม่มีโชคจากการเสี่ยง จึงควรเลี่ยง และหาโอกาสไปทำบุญ ถือศีล ภาวนา จากเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งม'

ฝันว่างมของที่ตกลงไปในน้ำ หรือเอามือลงไปงมของที่ตกในท้อง ร่อง ท่อระบายน้ำ หรือลำคลอง ทำนายว่าจะเกิดความเสียหายใน ทรัพย์สินเพราะถูกโจรกรรม ต้องเสียของรัก หรือได้รับเคราะห์จากการ เป็นนายหน้า ไม่มีโชคจากการเสี่ยง จึงควรเลี่ยง และหาโอกาสไปทำบุญ ถือศีล ภาวนา จากเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) จักรเย็บผ้า ป่าเขา โต๊ะทำงาน ผ้าห่ม ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตีงู พระธาตุ ฟืน โสมสวลี ขนสัตว์ กุ้งยักษ์ เกา ชกต่อย ลม ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ไถ่ถอน ทูต เงื่อน กระหายน้ำ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถ่อเรือ เงินกู้ นอนในมุ้ง กระเทย ตัวเองตายไปแล้ว ญาตินํ้าตาตก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ขี่กระบือ ทรงกลด ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กางมุ้ง เฒ่าแก่ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ร่วมงานทอดกฐิน แมลงปอ กินโรตี น้ำพุที่พุ่งสูง ฤกษ์ไม่ดี ขี่วัว แล้ว ตกวัว ฉีกกระดาษ นกกาเหว่า น้ำพุ เปลหามคนเจ็บ คูคลอง นำตาข่ายไปดักสัตว์ จักจั่น กระบอก ฟ้าร้อง ก้ามกุ้ง ทาก เล่นการพนัน เลิกกับแฟน เดินทางกลางทะเลทราย ดัดผม จรเข้กัด สวมมงกุฎ ช้องผม ต้องโทษ ได้พูดคุยกับเพื่อน กอดผู้หญิง ผลักของหนัก ดม เซิ้ง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตะกวดขึ้นบ้าน ความรังเกียจ มีขาเดียว จับกระต่าย เด็กนอนบนเตียง เลิกมุ้งขึ้น หลุม ฝันเห็นนํ้าวน สามเณร ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ค้อน ลูกๆ ทำความผิด นอนเล่นกลางดิน ได้ใบสั่งจากตำรวจ พระจันทร์ นกอยู่ในรัง ไฟ ความรักระหว่างคน 3 คน หวีหัก ค่ำคืน ตีเหล็ก ให้รางวัล นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กินผลไม้ เบาะ ฟ้ายามเมฆครึ้ม จับหมู ตัดนิ้วมือตัวเอง เคารพ คำนับ ถูกหนูกัด เด็กพิการ เงี่ยง โฆษณา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น