ทำนายฝัน 'งม'

ฝันเห็น ฝันว่า งม ฝันว่างมของที่ตกลงไปในน้ำ หรือเอามือลงไปงมของที่ตกในท้อง ร่อง ท่อระบายน้ำ หรือลำคลอง ทำนายว่าจะเกิดความเสียหายใน ทรัพย์สินเพราะถูกโจรกรรม ต้องเสียของรัก หรือได้รับเคราะห์จากการ เป็นนายหน้า ไม่มีโชคจากการเสี่ยง จึงควรเลี่ยง และหาโอกาสไปทำบุญ ถือศีล ภาวนา จากเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งม'

ฝันว่างมของที่ตกลงไปในน้ำ หรือเอามือลงไปงมของที่ตกในท้อง ร่อง ท่อระบายน้ำ หรือลำคลอง ทำนายว่าจะเกิดความเสียหายใน ทรัพย์สินเพราะถูกโจรกรรม ต้องเสียของรัก หรือได้รับเคราะห์จากการ เป็นนายหน้า ไม่มีโชคจากการเสี่ยง จึงควรเลี่ยง และหาโอกาสไปทำบุญ ถือศีล ภาวนา จากเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมปัง เท้าเจ็บ รักสามีตัวเอง ผู้หญิงพายเรือ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เกลือ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ผ้าพันคอ นกกางเขน เป็นแม่ยาย ผนัง แทะกระดูก สุกรตายเอง ช่างปั้น ลากรถบรรทุก นอนกลับหัว สลัก ดึงเชือก กระดุมหาย คนรักได้รับบาดเจ็บ กระโดด พระธาตุ คู คลอง ฉมวก โน๊ตบุ๊ก พระบรมรูป นกเขา แท่น เรือ ตู้ไปรษณีย์ ทาสี พระสงฆ์ เครื่องปั้นดินเผา ฆ่าไก่ ไมโครโฟน ปัสสาวะรดที่นอน เงาตัวเองในกระจก แตกร้าว ร้องไห้ ยิงธนู ทหารเข้าบ้าน ไม้กางเขน พี่น้องทุบตีกัน ปลาเงินปลาทอง ไลน์ ( LINE ) พูดคุยกับโจร ท้องเดิน ผัดหน้า ติดเกาะ กรวดทราย ฟาง อาบน้ำในมหาสมุทร ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ไม้เท้า กระจกแตก ลับมีด ถือกรรไกร กระท่อมร้าง เดินอยู่ในป่า กินปลาหมึก เปลื้องผ้าตัวเอง ราชา ถวายกุฏิ บนบาน ล้างหวี ตะไคร้ บั้งไฟ ฮัจญ์ จับขโมย ผดุงครรภ์ พี่น้อง หนาม เอามีดฟันเท้าตัวเอง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เชือดคอสุกร เห็นประตูบ้านตัวเอง ฆ่านกกระจิบ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ลมหายใจมีกลิ่นหอม แต่งงาน ปล่อยนกกระเรียน บ้านใหม่ กินอาหารเจ ดูละคร ญาตินํ้าตาตก มองนํ้าตกตามลำพัง บัวสีขาว ดราฟต์ เปียก พูดสนทนา ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ทอดผ้าป่า หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เงินปากผี ภิกษุ ญาติเสียชีวิต ถ่านไฟ เดินกะโผลกกะเผลก เด็กนอนบนเตียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM