ทำนายฝัน 'งมของในลำคลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า งมของในลำคลอง คุณจะได้รับเคราะห์จากการเป็นนายหน้า หรือนายประกัน หรือจะถูกขโมยทรัพย์สินของมีค่าช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคใดๆ และไม่ควรรับเป็นนายหน้า นายประกันให้กับผู้อื่น ควรใช้เวลาว่างเข้าวัดทำบุญจะดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งมของในลำคลอง'

คุณจะได้รับเคราะห์จากการเป็นนายหน้า หรือนายประกัน หรือจะถูกขโมยทรัพย์สินของมีค่าช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคใดๆ และไม่ควรรับเป็นนายหน้า นายประกันให้กับผู้อื่น ควรใช้เวลาว่างเข้าวัดทำบุญจะดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นฟองสบู่ จุดดอกไม้ไฟ ขอโทษผู้อื่น พระวรราชาทินัดดามาตุ ภรรยาหนี ตาชั่ง บรรจุของลงหีบ เป็นไข้ ดูหนัง เปียก ชกมวย ปั่นด้าย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เพื่อนตาย ฝันเห็นนํ้าวน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ชฎา ถูกลูกปลุกให้ตื่น ถาดอาหาร โสมสวลี จอมปลวกกลางถนน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เต้านม งาช้างวางคู่กัน ประตู เที่ยวบ่อนการพนัน ได้เป็นเจ้าบ่าว นาข้าวรกร้าง เห็นรองเท้าเก่า ช้อนทอง รองเท้า ฉาบ ขบวนแห่ศพ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เครื่องแต่งกาย กกกอด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ คนแก่ เป็นแผลที่คอ ข้าวเปลือก หัตถกรรม มหรสพ น้ำเหลือง ฤดูฝน กระท่อม ตัวเองเจ็บป่วย การทำผิดพลาด นม คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หิ้วกระเป๋า ฆ่าเต่า แขนถูกตัด ทันตแพทย์ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เรือกำลังจม ฉี่รดกำแพง ซองจดหมายสีชมพู เปิดผนึกซองจดหมาย ฝ่าเท้า เงา ผู้หญิงชักมีด ได้รับเงินบริจาค ทองคำก้อน ไถ่ถอน ไข่มุก อีเมล ( Email ) ตกหน้าผา นาฬิกาข้อมือเสีย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เท้าเจ็บ ปีศาจหลายตน เณรหางนาค ตกกล้า ประหารคนรัก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ครัว ขาเป๋ กลด แกะเปลือกหอยรับประทาน กริช ม้าสีขาว เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ยา ขโมยขึ้นบ้าน ฝนตั้งเค้า คนในบ้านทุบตีกัน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เคารพ คำนับ ฐานทัพทหาร โฉนดที่ดิน ประกันตัว เขากวาง อากาศบริสุทธิ์ เดินอยู่ในความมืด พลักก้อนหิน คงกระพันชาตรี โครงกระดูกสัตว์ ดอกกุหลาบ หุ่นโชว์เสื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM