ทำนายฝัน 'งมของในลำคลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า งมของในลำคลอง คุณจะได้รับเคราะห์จากการเป็นนายหน้า หรือนายประกัน หรือจะถูกขโมยทรัพย์สินของมีค่าช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคใดๆ และไม่ควรรับเป็นนายหน้า นายประกันให้กับผู้อื่น ควรใช้เวลาว่างเข้าวัดทำบุญจะดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งมของในลำคลอง'

คุณจะได้รับเคราะห์จากการเป็นนายหน้า หรือนายประกัน หรือจะถูกขโมยทรัพย์สินของมีค่าช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคใดๆ และไม่ควรรับเป็นนายหน้า นายประกันให้กับผู้อื่น ควรใช้เวลาว่างเข้าวัดทำบุญจะดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอดทิ้งภริยา วงกต พูดสนทนา ถอดเครื่องประดับ วัด ภูเขาไปกำลังระเบิด ค่ำมืด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ของที่ระลึก ทะเลทราย นำพัดมาโบกตามร่างกาย ขิม ฮ่อยจ๊อ แกะเปลือกหอยรับประทาน เจ้าเมือง มองดูเหว ฆ่าเป็ด มะพร้าว การผ่าตัด เฆี่ยนตีผู้อื่น ปีนรั้ว เงาะป่า พญานาค ธงสามเหลี่ยม บวม เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปล่อยเต่า ปลิงหลายตัว แผล ได้รับแก้วเป็นของขวัญ รังไก่ นํ้าพุขนาดใหญ่ ปะชุน พี่น้อง นักบิน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นำตาข่ายไปดักสัตว์ วอ ตกบ่อลึก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กองทัพ ตำรา ปลาหมึก เต่า กระสือ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ประกาศการแต่งงานของตนเอง ขนตา เสวียน เห็นไม้กระดาน กัดลิ้นตัวเองขาด ได้เงิน ปลาเงินปลาทอง ฌาปนกิจ ทรัพย์สมบัติ ผ้าม่าน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ซื้อขาย แช่ง หิมะตกถูกตัว ของกำนัล อยู่ในกระท่อม จับนก ธรรมจักร วงล้อกำลังหมุน ไฝ ดารา ต้นไม้ ขัดแย้ง ไหว้พระราหู ปอด มงกุฎ ถอยหลัง ปลาทองที่ตายแล้ว โบว์ดำผูกคอ อสนีบาต จมูกขาด เว็จ ถีบจักรเย็บผ้า ปลูกพริก ตู้นิรภัย สลัก สวมรองเท้าใหม่ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ตรอมใจ โอเอซิส เด็กเกิดใหม่ ปราสาทเก่าแก่ ขอทาน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พวงกุญแจ ถวายข้าวพระ ล้มละลาย เจ้า เต้าหู้ ล้างหน้าตัวเอง ป่าเขา สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ควันไฟ งูเห่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM