ทำนายฝัน 'งมหอย'

ฝันเห็น ฝันว่า งมหอย จะมีเคราะห์ร้ายแรง ห้ามเป็นนายหน้าค้ำประกัน เพราะจะต้องเสียทรัพย์สิน จนมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล ควรรีบไปสะเดาะเคราะห์โดยเร็ว จะต้องเดินทางไกลเพื่อไปตกลงเรื่องบางอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งมหอย'

จะมีเคราะห์ร้ายแรง ห้ามเป็นนายหน้าค้ำประกัน เพราะจะต้องเสียทรัพย์สิน จนมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล ควรรีบไปสะเดาะเคราะห์โดยเร็ว จะต้องเดินทางไกลเพื่อไปตกลงเรื่องบางอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้ม ปลูกบ้าน เครื่องบูชา บาดเจ็บ เครื่องปั้นดินเผา กางเขน กินน้ำผึ้ง ทอดแห รักเพื่อน มองดูเหว ตัดเล็บ มดกัด เครื่องลายคราม โอเอซิส มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ซ่อมแซมรั้วบ้าน กอดผู้ชาย กินขนม เงินหาย งานแต่งงาน กำแพงเมือง เช็ค ( Cheque ) นาค หมากฝรั่ง ปรบมือ ตั้งครรภ์ ผจญภัย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลูกกระพรวน งาช้างวางคู่กัน เดินทางไกล ตกกล้า สวมเสื้อสีเขียว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง โดนดึงผม ดีใจ เก็บเกี่ยวข้าวในนา มโหรี หนาม บัว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เสื้อใหม่ เจว็ด ตกบ่ออุจจาระ ด้วง ขาเป๋ ตู้รับจดหมาย ไฟไหม้ปราสาท ถูกยิงด้วยธนู กวางดำ นกกาเหว่า เปลื้องผ้าตัวเอง ฝนตกปอยๆ ไฮไฟว์ ( hi5 ) กล้องยาสูบ เครื่องศาสตราวุธ ตกหน้าผา กิ่งก่าวิ่งไปมา เปลหามคนเจ็บ ความร่าเริง ลูกจัน เรียก มีดหาย เชือกรัดคอ ราชา กระโปรง ตกปลากับคนรัก ปลาทองที่ตายแล้ว เครื่องจักรทำงานได้ดี กะเหรี่ยง เมา คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ทำนาได้ผลผลิตดี กอด ตกจากดาดฟ้า คางคก หนังสือ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก พลับพลา แข่งวิ่ง สวมเสื้อขาด ภรรยาสวมเสื้อแพร หญิงแต่งชุดสีดำ ชะนี ถูกตัดศีรษะ ยุ้งข้าว ฟ้ายามเมฆครึ้ม มาลัยดอกไม้ ภรรยานอกใจ ขนมชั้น ป่า นอนกับนางงาม เลือกตั้ง ซักผ้าขี้ริ้ว ทะเลาะกับคนรัก ปะชุน ผู้หญิงโพกผ้า เถียงกับคน เข้าประตูไม่ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น