ทำนายฝัน 'งมหาของ'

ฝันเห็น ฝันว่า งมหาของ เดือดร้อนจากการกระทำของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งมหาของ'

เดือดร้อนจากการกระทำของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กกกอด อ่างล้างหน้า กินหัวสุกร ห่าน หญิงแต่งชุดสีแดง ลูกๆ ทำความผิด ปลาเงินปลาทอง แพทย์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ทั่ง กระต่ายขูดมะพร้าว ไก่ ใช้กระเทียมทำอาหาร จรเข้ นกบิน ทุ่งโล่ง สิงโต ซ่อน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ชายชู้ ดอกราตรี เดินลุยกองไฟ เตียง วิวาท นาฬิกาปลุก นกกระจิบ กระจาบ สัมผัสกรวดทราย นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แหวน หมาคาบหม้อ งาช้าง พระพรหม เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ต้นไม้แห้ง ธุลี นั่งรถไฟ จุดดอกไม้ไฟ แข่งม้า ตกน้ำ กำแพงเมือง ของลับ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เสื้อผ้า กินเลี้ยง ไก่แจ้ ตำรวจตั้งด่าน คนรับใช้ กำนัน บันไดเลื่อน เห็นกองไม้กระดาน หิ้วกระเป๋า ปีศาจ ได้ลาภ พลอยหลากสีสัน กษัตริย์ เขากวาง ปอกเปลือกไข่ กลอง ฝูงกบ จำนวนมาก ต้นไม้เขียวชอุ่ม ผัก ครู กระต่ายวิ่ง งูใหญ่ คนฆ่าสัตว์ ล้างบ้าน เปิดผนึกซองจดหมาย ช่างแกะสลัก ต้นกัลปพฤกษ์ นกนางนวลโผบิน ตู้รับจดหมาย จานแตก ตัวเองร่ำรวย ธูปเทียน งมของในแม่น้ำ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ถ้วยชาม หลุมอสรพิษ โฆษก ธนาคาร อาเจียนเป็นหนอง ฮัจญ์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ดื่มน้ำฝน คนร้องไห้ ซองจดหมายสีแดง เป่าขลุ่ย เดือน ไม้พลอง รักชาติ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ฟ้าร้อง เชิงตะกอน เกิดความรู้สึกผิด ฉิ่งฉาบ ฟันบนหัก ทาก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM