ทำนายฝัน 'งมหาของ'

ฝันเห็น ฝันว่า งมหาของ เดือดร้อนจากการกระทำของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งมหาของ'

เดือดร้อนจากการกระทำของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัลยาณิวัฒนา ไก่ออกไข่ แว่นตาเลนส์สีดำ พี่น้องทุบตีกัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หญิงแต่งชุดสีขาว กินเกินขนาด หนี้สิน ตัดต้นไม้ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ห้อง ถ่ายอุจจาระ แพทย์ ยื้อแย่ง เณรหางนาค งานสังสรรค์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม กางร่ม พระพรหม ตกน้ำ จรเข้กัด กล้วยไม้ หย่า สาวไส้ เด็กนอนบนเตียง ยิ้ม ปล้น นั่งบนอาสนะสงฆ์ ข้อเท้าแพลง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ถูกตี มุ้งขาด โซ่ตรวน เลี่ยมฟันทอง เห็นคนโดนแทง กงจักร นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง แบกหีบ ธุลี ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เฮลิคอปเตอร์ ผ้าพันคอ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เดินทาง สู้กับเสือ แล้วชนะ กระสือ พระจันทร์ โกนผม ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก กีฬา ขี่วัว ทาแป้ง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เด็กอุ้มปลา ปืน คนป่วยอยู่บนรถ ถือดอกบัวในมือ ฝาแฝด มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตกทุกข์ได้ยาก มีดเหน็บที่เอว ดื่มน้ำ น้ำพุ ความรักระหว่างคน 3 คน ก้างปลาติดคอ คนตกนรก ราวตากผ้า ของลับ รับประทานอาหาร คนร้าย อ่างน้ำ งูจงอางไล่ ฝ้าย แคร่หาม แต่งตัว ระดู ได้ยินเสียงกระดิ่ง เหาะดั้นเมฆ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ภรรยามีลูก นาข้าวรกร้าง ถูกเฉือนเนื้อ ผ้าขาว ได้รับรางวัล ของหวาน นางพยาบาล ปะชุน มารดา สิงโต เครื่องบินตก อสนีบาต เหาะเหิน ถูกจับ ฆ่าใครบางคน ช้อนปลา ปู ริมฝีปาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM