ทำนายฝัน 'งวงช้างรัดตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า งวงช้างรัดตัว คุณจะได้พบรักกับผู้สูงศักดิ์ หรือผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่ง มีศักดินามาให้การช่วยเหลือ แต่ถ้าฝันว่าถูกช้างใช้งวงรัดจนได้รับอันตราย ให้ระวังคนเหลี่ยมจัด ดนเจ้าเล่ห์ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีชั้นเชิง หรือผู้ใหญ่ที่มีศักดินามาเอารัดเอาเปรียบ นำพาความเดือดมาให้ ควรไปทำบุญกับพระเกจิอาจารย์ หรือทำสังฆทานให้แด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และไม่ควรเสี่ยงโชค หรือลงทุนร่วมกับผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งวงช้างรัดตัว'

คุณจะได้พบรักกับผู้สูงศักดิ์ หรือผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่ง มีศักดินามาให้การช่วยเหลือ แต่ถ้าฝันว่าถูกช้างใช้งวงรัดจนได้รับอันตราย ให้ระวังคนเหลี่ยมจัด ดนเจ้าเล่ห์ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีชั้นเชิง หรือผู้ใหญ่ที่มีศักดินามาเอารัดเอาเปรียบ นำพาความเดือดมาให้ ควรไปทำบุญกับพระเกจิอาจารย์ หรือทำสังฆทานให้แด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และไม่ควรเสี่ยงโชค หรือลงทุนร่วมกับผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้บน ล้มละลาย งานพิธีต่างๆ กระท่อมร้าง ท่อนซุง เมฆสีเลือด ผ้าขี้ริ้ว ถูกตัดแขน อู่เรือ ฮูก (นกฮูก) พระแก้วมรกต เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เฆี่ยน ห่มผ้า สวมเสื้อขาด วันเกิด ยืนบนลังไม้ ภาวนา ล้ม แล้ว ลุกขึ้น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำธาร ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ไฟ เปียก ความลับ โทรศัพท์ กินคอลลาเจน แขกขายโรตี ถูกแทง ตกกองไฟ คลอดลูกก่อนกำหนด รีดนมโค สติ เสี้ยนตำเท้า ขนตา กงเต๊ก กัลยาณิวัฒนา พระ สวมแหวน จูบสัตว์เลี้ยง นรก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กรอบรูป ไม้กวาด ทาส ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น รบกวน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สามเณร ล่าสัตว์ เลื่อยไม้กระดาน ถอดเครื่องประดับ กลอง ถูกเฉือนเนื้อ ดนตรี พระเจ้าแผ่นดิน ฝั่ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ดำน้ำ เงาตัวเองในกระจก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตัวเองแก่ คนมีเขา แจวเรือ อาจารย์ องค์พระ ถูกเรียกตัวมาประชุม นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เข็มแทง มุ้งหมอน กวาง นกกระจอก นกอยู่ในรัง อดตาย ปลูกพริก บวม เรือนแพ นำเที่ยว สละราชสมบัติ ให้มีดแก่คนอื่น กระสือ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ก้างปลาติดคอ ตุ้มหูหาย กินผลไม้ ปั่นด้าย สู้กับเสือ แล้วชนะ ซื้อเต่า ไซเรน ผ้าเช็ดหน้า ราวตากผ้า เล่นไพ่ ถาด ฏีกา น้ำลาย ลอย ถูกหวายรัด ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM