ทำนายฝัน 'งอบ'

ฝันเห็น ฝันว่า งอบ ฝันว่าได้ใส่งอบ หรือ อุปกรณ์สวมศรีษะ คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข ความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาลง อาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ แต่ไม่รุนแรงนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งอบ'

ฝันว่าได้ใส่งอบ หรือ อุปกรณ์สวมศรีษะ คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข ความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาลง อาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ แต่ไม่รุนแรงนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้าง เกือก เล่นการพนัน ต่อสู้กับปีศาจ จดหมาย นักเรียน นางฟ้า นกกางเขน หญิงเปลือยกาย งานพิธีต่างๆ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กบ ฆ่าหมัด แผล ไม้กางเขน คางคก มือ เศรษฐี กรวดทราย ดื่มนม ดอกซ่อนกลิ่น ขี่โคอศุภราช เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระบอก ทำตัวเองบาดเจ็บ กินข้าว กระต่าย ดาวอับแสง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระท่อมริมทะเล ฆ่าผีเสื้อ พวงมาลัยดอกไม้สด ถูกตัดมือ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตัดเล็บ ยันต์ ตัวเองตายไปแล้ว สิงโต ร่วมงานทอดกฐิน โฆษณา ฆ่านกกระจิบ หนอนไต่ตามร่างกาย ฆ่าควาย พระราชินี เปลือย หูเจ็บ กงจักร จุดเทียน โถแป้ง เข้ารับการผ่าตัด นกนางนวลโผบิน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ระย้า เจ็บปวดตามร่างกาย ชงชาถวายเจ้าที่ พระพิฆเณศ ทุเรียน ปากเปื่อย ขวัญ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ นกกระจอก ฝังศพ นกกาเหว่า กระท่อมร้าง ตั้งครรภ์ หยก มีปากเสียงภายในครอบครัว เงิน สละราชสมบัติ หวีไม้ เจ้า ตกหลังม้า แกะ ดึงเชือก บดเมล็ดกาแฟ ฝาหม้อ จับนก เลือกผัก สวมเสื้อสีเหลือง อุจจาระ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เดินเร็วๆ ไก่ฟ้า เดินทางไปวัด ภาษา ฟังเทศน์ฟังธรรม มดรุมเป็นกลุ่มๆ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เดินอยู่ในสุสาน อ่างน้ำ รากไม้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ดักนก กินผลไม้แฝด น้ำพุขนาดใหญ่ ธนาคาร แจกันคู่ ป่วย ฌาปนกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM