ทำนายฝัน 'งอบ'

ฝันเห็น ฝันว่า งอบ ฝันว่าได้ใส่งอบ หรือ อุปกรณ์สวมศรีษะ คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข ความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาลง อาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ แต่ไม่รุนแรงนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งอบ'

ฝันว่าได้ใส่งอบ หรือ อุปกรณ์สวมศรีษะ คุณจะอยู่เย็นเป็นสุข ความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาลง อาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ แต่ไม่รุนแรงนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ได้ยินเสียงปี่พาทย์ สวมเสื้อสีดำ บริโภค บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ไทร งานบวชเณร ทำโรตี ตกบ่อมีหนอน ผ้าไตรจีวร เงินกู้ พระพรหม ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ใช้กระเทียมทำอาหาร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ตัวเองมีผมหงอก เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม จูบเด็กเล็ก ชายชู้ กระเป๋า ช่วยคน ช้อน ขี่โคอศุภราช แกะ ปลูกพริก ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ถูกกลั่นแกล้ง กระดุมหาย ตื่นขึ้นมาเอง บวม บาทหลวง นุ่น รังดุม ซีเมนต์ กินก้อนดิน ถั่วฝักยาว เดินเร็วๆ เครื่องลายคราม เงินโบราณ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ฟันบนตนเองหัก มีหางงอก กระโดด เต้าหู้ พระปรางค์ อาบน้ำ กระโปรง ให้รางวัล เห็นตากระจกสีขาว น้ำหอม เครา คนขี้โม้ ดู pornhub ทหารยิงปืนใหญ่ ซื้อปลาหมึก กระท่อมในป่า แมลงภู่ ดาวตกที่หลังคาบ้าน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กรวยกรอกน้ำมัน ลากเกวียน เดินทางก่อนกำหนด คดีฟ้องร้องกัน บิดามารดา ตารอบตัว แบกหาม โยคี งวงช้างรัดตัว เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ขวานหัก มู่ลี่ แม่นํ้า ถูกฉุด เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ทาแป้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หย่า ประแจ ยิงปืน ย้อมผม ทำนบ ไข่มุก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา แผนผัง ป่วย เครื่องปั้นดินเผา ปรบมือ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ซักผ้าขี้ริ้ว ค้าขายต่างเมือง เงาตัวเองในกระจก ทำอะไรแปลกๆ เชี่ยนหมาก ประกาศนียบัตร มีดหาย เงา เจ็บป่วย นายกรัฐมนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM