ทำนายฝัน 'งา'

ฝันเห็น ฝันว่า งา ฝันว่าได้รับงาช้างหรือได้เห็น ลูบคลำ จะประสบความสำเร็จ ร่ำรวย จะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้ท่าน และจะช่วยเหลือในกิจการของท่านให้สำเร็นลุล่วงไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งา'

ฝันว่าได้รับงาช้างหรือได้เห็น ลูบคลำ จะประสบความสำเร็จ ร่ำรวย จะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้ท่าน และจะช่วยเหลือในกิจการของท่านให้สำเร็นลุล่วงไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธรณีสูบ ดอกบานไม่รู้โรย หัวไก่ เดินละเมอ ซักผ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ห้อง ซื้อกระดุม นกอยู่ในรัง ไผ่ ชักลาก เดินบนฟ้า ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปราสาท สีแดงชาด อินสตาแกรม ( instargram ) ท้องเดิน แก้ม เดินไปบนเนินเขา สมุด โกหก เฉาก๊วย ตัวเองถูกประหาร ทวด โบดำผูกเสาบ้าน ซองจดหมายสีฟ้า ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ น้ำเต้า หมาก หมัดกัด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ บิน (ตกลง) สุนัขเข้ามาเลีย บุคคลที่มีชื่อเสียง เลิกกับแฟน ภูเขาไปกำลังระเบิด จูบเด็กเล็ก ทำนาย ตั๊กแตน เพศสัมพันธ์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ฏีกา นกเค้าแมวหรือนกฮูก เครื่องดนตรี นอน แคร่หาม นอนในมุ้ง ออร์แกน จับปลาช่อน แฮนด์บอล บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น พร้า ลากรถบรรทุก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ยากจน ถอดเครื่องประดับ ลำธาร ผ้าไตรจีวร ถูกขัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตะปู ซื้อไม้กระดาน เดินทางไปมหาสมุทร คดข้าวเย็นกิน มาลัยดอกไม้ น้ำพุขนาดใหญ่ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผดุงครรภ์ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ สร้อยข้อมีชำรุด ตะกวดขึ้นบ้าน ฝุ่นฟุ้งกระจาย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถ่านไฟ เห็นตัวเองในกระจก หนีจากถ้ำ เมา พระราชินี ตู้นิรภัย อยากตาย เสวียน ค่ำมืด อู่เรือ ถูกโยนลงทะเล เลิกมุ้งขึ้น แตร ถอยหลัง กินเนื้อเป็ด ยกโทษให้ใครบางคน เมฆสีดำ เห็นบ่อร้าง ลูกเห็บตก เงาตัวเองในกระจก ชักว่าว ปฏิกูล กินนก ถูกตี ธนบัตร หีบสมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น