ทำนายฝัน 'งาช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า งาช้าง ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งาช้าง'

ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเลข ตุ๊กตา ตัวเองถูกประหาร น้ำลาย เขากวาง เพื่อนอยู่ห่างไกล ไผ่ เศรษฐี ปากเปื่อย อรุณ เปิดผนึกซองจดหมาย ความลับ งูกัด เป่าขลุ่ย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คราด ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เกิดความรู้สึกผิด หีบเปิดอยู่ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นกกำลังจิกกัน ขี้เถ้าในเตาไฟ เชือกรัดคอ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ยื้อแย่ง ฟ้าแลบ ผ้าห่มหนาๆ ตำหนัก กำลังขับรถ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ไฟไหม้ในท้องฟ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ดำน้ำ ผู้หญิงหัวล้าน ของหาย เป่าแตร กระท่อมร้าง กินอาหาร ล่องแพ ละลาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ถั่วงอก กุฏิพระ สามีนํ้าตาตก ทำร้าย กัลยาณิวัฒนา ก่อกองทราย ตัวเองถูกฉีดยา นักประพันธ์ จุดเทียนชัย ได้ฟังเรื่องตลก ท่าเทียบเรือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผลักของหนัก เขื่อนแตก พระสถูป ตักบาตร ประกายไฟ เครื่องแบบตำรวจ ไก่ ข้าวเปลือก ค้อน ได้กลิ่นธูป ขวัญ ถ่านไฟ เตาไฟ ด่า ตัดนิ้วมือตัวเอง โคมไฟหรือโคมตะเกียง เครื่องเรือน พายเรือ นางเงือก ถ้วยรางวัล ป่า นัยน์ตา คนแก่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ บวชชี ขี้เกียจ เครื่องบูชา ขนนกสีดำ เลื่อย ไวโอลิน ปีนป่ายภูเขา ใบไม้ ญาติ ถอนฟัน ลิฟต์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา อ่างล้างหน้า ขี้ ลอยกระทง ตะไคร้ กองไฟ คนร้องไห้ ขโมยเงิน ปม ฟ้อนรำ เพศสัมพันธ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM