ทำนายฝัน 'งาช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า งาช้าง ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งาช้าง'

ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้กลิ่นธูป คนหามวอผ่านหน้า เล่นตะกร้อ บอลลูน ซื้อผ้าขาว ปลาหมึกหลายตัว กรงสัตว์ ครุฑ เท้าขาด เอสเอ็มเอส ( SMS ) มงกุฎ ป่า คนกำลังถ่ายรูป ขี่ราชสีห์ เขื่อน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กระสุนปืน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เจ็บป่วย ชักว่าว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป แป้ง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ คนในบ้านทุบตีกัน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ได้ยินเสียงกบ ญาติ บรรจุของลงหีบ ลมพายุ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ชายชู้ ผ้าขาว ฟองน้ำ นัยน์ตา มือ ปลวก นั่งอยู่ในกองขี้ เล่นไพ่ เวทีมวย กรวยจราจร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ทูตชาวต่างชาติ ทะเลาะกับคนรัก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เข้ารับการผ่าตัด เรือกำลังจม มะพร้าว เมฆกลางแดด หิ้วกระเป๋า นำฟองน้ำมาล้างจาน ญาติเสียชีวิต ป่วยลงท้อง อยู่ในอาการผิดหวัง รักสามีตัวเอง แมว กระดาษสี กำแพงโบราณ ขี้เถ้า เดินอยู่ในสุสาน พรวนดิน นั่งบนแคร่หาม หลงทาง ปล่อยออกจากคุก ถอนฟัน คนมีเขา ตั้งท้อง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตื่นขึ้นมาเอง ยิ้ม ประเจียด จับปลาช่อน ยกโทษให้ใครบางคน พู่กัน ตัวเองเป็นกรรมกร เปิดเผยความลับกับเพื่อน ผมถูกตัดให้สั้น ถ่อเรือ เมายา ตกต้นไม้ โจร ประดาน้ำ ถูกตัดใบหู ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เครื่องบูชา นุ่งผ้าขาด ฟองสบู่ ราชา ปฏิกูล ถือกรรไกร ถูกขัง ปอด ฉาบ เผาศพ ถูกคู่รักกักตัว โล่ ไม้กางเขน ดวงจันทร์ โซ่ กระเป๋าเดินทาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM