ทำนายฝัน 'งาช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า งาช้าง ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งาช้าง'

ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรา ศาลพระภูมิ โกหก ฟาก กระโปรงเก่า ขี่โคเข้าเมือง เดินบนฟ้า ถือไต้ หรือ คบไฟ นำพัดมาโบกตามร่างกาย หินก้อนใหญ่ ของลับ เดินเป็นวงกลม ฟัก นอนบนเสื่อ ขลุ่ย ตกเลือด ฆ่าเสือ แทะกระดูก โกนหนวด งานบวช ยางรถ ภรรยาตาย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ปะชุน เงาะป่า บินขึ้นไปบนท้องฟ้า กระถางหลุดมือแตก มงกุฎ งา คนแปลกหน้า เงินกู้ ไหว้พระราหู เห็นถนนที่ขรุขระ บ้านไฟไหม้ ข้าวเปลือก จักจั่น พร้า ลูกเห็บ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฉิ่ง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ย่าง ข่าวลือ ฆ่าสุนัขบ้า ป่าไผ่ กวนอิม จับ รถจักรยาน อาเจียนเป็นหนอง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ถ้ำมืด เห็นรองเท้าเก่า พนัน พระอาทิตย์ จับกุ้ง เท้าเจ็บ ประโคม สัปเหร่อ ปล่อยปลาดุก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เสื่อไม้ไผ่ เท้าด้วน ยกโทษให้ใครบางคน ยุง เลือกตั้ง อยู่ในอาการผิดหวัง โบดำผูกคอตนเอง ปากเน่า ที่พึ่ง ญาติมิตร โอ่ง เดินเรือ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ฉี่รดที่นอน ถีบจักรยาน ปล่อยนกกระเรียน ฉุด ขนตา เล่นน้ำสงกรานต์ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กินดิน ขอทาน หิ้วกระเป๋า บวชพระ พระปรางค์ ลำคลอง กินอาหาร ไฟ สวรรค์ ประตูบ้าน มดกัด เขื่อน ฮองเฮา (ราชินี) กินเลือด เซรุ่ม ทันตแพทย์ ชลธาร หัวหมู ถอด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM