ทำนายฝัน 'งาช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า งาช้าง ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งาช้าง'

ฝันเห็นงาช้างสวยงามและได้จับงาช้าง ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง เกิดความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ สนับสนุน และมีผู้ใหญ่ให้ลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทรงกลด เห็นกระดุม ประกาศข่าวการตาย ภรรยาเปลือยกาย งา นำพัดมาโบกตามร่างกาย ผึ้งมากมาย ญาติทำความผิด ผ้าเช็ดตัว แฉลบ ดวงดาว ตาบอด ธงชัย ม้าเตะ ไล่จับผีเสื้อ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ลิ้นแข็ง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ใช้ผ้าโพกศีรษะ อสนีบาต อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ยอดตึกสูงทรงกลม ตัวเองเจ็บป่วย เดินเล่นบนหาดทราย พลอยหลากสีสัน ถูกสุนัขเห่า เวที กระโปรงใหม่ ธงบนเรือ ข่าวดีจากลูก กระจอก ชงชาถวายเจ้าที่ จอก ชักว่าว เพื่อนอยู่ห่างไกล ฟืน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี บวงสรวง เลิกมุ้งขึ้น รากไม้ จับกระต่าย เมฆบังแสงอาทิตย์ บ้านมีช่องโหว่ ถ้ำมืด โสมสวลี ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม พระสงฆ์ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ สุกรกลายเป็นคน ซุกซ่อนตัว กรวยจราจร หมีกัด ตกกองไฟ เลี้ยง ความลับ ถั่ว เมายา ลูกแก้ว ซื้อขาย ถูกเรียกตัวมาประชุม ตกน้ำ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เรือน กาน้ำร้อน หนู ศพ บันได นำอุจจาระกลับบ้าน จับหนอน ภรรยาเอาน้ำมาให้ จันทร์ทรงกลด อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ทวิตเตอร์ ตู้หนังสือ จูบคนที่อายุมากกว่า ทารก ค่ำคืน จอมปลวกกลางถนน ปล่อยปลาดุก ดาวตกที่หลังคาบ้าน ทะเลที่เงียบสงบ งมของในแม่น้ำ คนรักนอกใจ ซุง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เห็นไม้กระดาน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เงี่ยง แผ่นดิน โรคร้าย ถูกล็อตเตอรี่ เดินบนฟ้า พระโพธิสัตว์ ลูกกระพรวน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กุ้งมังกร กระป๋องนม ตาหลายคู่ แว่นตาเลนส์สีดำ คราส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM