ทำนายฝัน 'งาช้างวางคู่กัน'

ฝันเห็น ฝันว่า งาช้างวางคู่กัน คุณจะได้รับโชคใหญ่ และได้รับของฝากที่ถูกใจอย่างยิ่ง ของมีค่า ของหายากตกอยู่ในมือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ถ้ารับราชการก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งาช้างวางคู่กัน'

คุณจะได้รับโชคใหญ่ และได้รับของฝากที่ถูกใจอย่างยิ่ง ของมีค่า ของหายากตกอยู่ในมือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ถ้ารับราชการก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธบาท ถูกคนเตะ น้ำพริก ถ้วยชาม ดาบ ชายชู้ แฉลบ รัฐประหาร ประเจียด กระหายน้ำ วัง หมากัด จักรพรรดิ กระรอก กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ซองจดหมาย ช่างตัดผม ไข่มุก ญาติเสียชีวิต ประกายไฟ เข้าไปในโรงพยาบาล คอบิด เบ็ดตกปลา ส้วม น้ำค้าง ตลาด เชือกรัดคอ ทาเล็บ เสี้ยนตำเท้า ขึ้นต้นไม้ ศีล เดินบนฟ้า กุญแจ กระดุมหาย ผ้าห่ม เห็นผี อดทน เห็นไม้กระดาน ฝุ่น กินโรตี เล่นฟุตบอล นกกำลังจิกกัน หลงรักสามีคนอื่น หมาตาย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เณรหางนาค ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เดินตากแดด ตกปลากับคนรัก เฉาก๊วย กระดูกแตก ป่าช้า ไพ่ ปอก ลายนิ้วมือ สวะ รับประทานเครื่องเทศ พนัน ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฆ่างู ฉิ่ง คราส ตัวเองมีชื่อเสียง ยิงกา เจ้าเมือง บานไม่รู้โรย พูดสนทนา ปีนรั้ว ซี่โครงหัก ข้าวในนา ทอดทิ้งภริยา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กล้องถ่ายรูป บันได เดินขึ้นที่สูง พูดกับกลุ่มชน แขน บัญชี หิ้วกระเป๋า บัวสีขาว เข็มเย็บผ้า คลื่นน้ำ เลื่อย ปลอกหมอน ยิงนก จอบหรือเสียม กิ้งก่า ชัยชนะ ยกของหนัก ภรรยามีลูก จับหนอน ตักน้ำราดตนเอง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ดาวร่วงลงมาจากฟ้า หนี้สิน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ขวดเหล้า ถูกน้ำร้อนลวก ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ฮองเฮา (ราชินี)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM