ทำนายฝัน 'งานพิธีต่างๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า งานพิธีต่างๆ ฝันว่าได้ไปร่วมงาน เช่น งานแต่งงานหรืองานสังสรรค์ต่างๆ ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติผู้ใหญ่ และภายหลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งานพิธีต่างๆ'

ฝันว่าได้ไปร่วมงาน เช่น งานแต่งงานหรืองานสังสรรค์ต่างๆ ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติผู้ใหญ่ และภายหลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผิวพรรณ พูดสนทนา ปลูก ญาติทำความผิด เดินขึ้นที่สูง กระดาษสี แมว ซื้อของโบราณ หมากฝรั่ง ธรรมจักร สุรา ลอย เดินบริเวณวัด ทดน้ำ นั่งบนแคร่หาม ใส่บาตร ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เด็กเกิดใหม่ จูบสัตว์เลี้ยง กระโดดจากหน้าต่าง ธนูหัก ตกเขา ดวงอาทิตย์มืดมัว เดินทางก่อนกำหนด ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก รักคนต่างชาติ ถ้ำมืด สายนาฬิกาข้อมือขาด สายรุ้ง ฉี่ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ จับขโมย สุริยคราส ถูกฟันคอขาด ตีคนอื่นด้วยเชือก เพชรนิลจินดา กอดผู้หญิง กุ้งมังกร เชือกรัดคอ มีเขาบนหัว กลางคืน ได้ยินเสียงปืน ลูกๆ ทำความผิด กระทะ คนบ้า โยงเรือ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ดำน้ำ ยันต์ นกแขกเต้า ขี่นางโค ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย จับกัง แม่นํ้า จีวร เชือดคอสุกร เด็กพิการ ดนตรี หวีไม้ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ตาข่าย ไฮโล สวะ รถจักรยาน โครงกระดูก ปฏิมา เครื่องชั่ง ซ่อนหา ปืน เทวดา นักบุญ น้ำมัน หีบสมบัติ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ตกลงมาจากอากาศ น้อยหน่า กรรมกร งูเขียว เปลื้องผ้าตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ท่อน้ำ เผาขยะ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ฆ่าสุนัขบ้า อิฐ ตะกร้าหวาย ถูกตำหนิ กระแสน้ำ รัฐประหาร มีปากเสียงภายในครอบครัว ลา ( สัตว์ ) สายสนตะพาย เหงื่อ แฝด ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ชนะ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี นางฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM