ทำนายฝัน 'งานโกนจุก'

ฝันเห็น ฝันว่า งานโกนจุก ฝันว่าไปร่วมงานโกนจุก คุณจะได้รับข่าวดี และ ข่าวร้าย หรือ ได้รับทุกขลาภ จะเสียญาติผู้ใหญ่ แต่จะได้ลาภหรือเงินทองมาชดเชยภายหลัง หรือมีลาภจากการแบ่งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งานโกนจุก'

ฝันว่าไปร่วมงานโกนจุก คุณจะได้รับข่าวดี และ ข่าวร้าย หรือ ได้รับทุกขลาภ จะเสียญาติผู้ใหญ่ แต่จะได้ลาภหรือเงินทองมาชดเชยภายหลัง หรือมีลาภจากการแบ่งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สารภาพต่อหน้าเพื่อน เด็กอุ้มปลา ขี่คอคน ตะโพน ถูกข่มขืน นกยูง อ่างน้ำ ระย้า เดินรอดราวผ้า ตกปลากับคนรัก ได้สวมแว่นตาดำ คูคลอง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี คงกระพันชาตรี เรือ ฟุตบอล ปีก เชิงตะกอน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ สมอเรือ มารดา ชะลอม ช้อนปลา นกอินทรี จับปลาช่อน คบบัณฑิต ไวโอลิน กินกล้วย ยกยอ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นํ้าพุที่พุ่งสูง แสง แก่นจันทร์ นอนกับสาวสวย ผ้าสีขาว อดทน จมูกหาย เม่น เงา ส่งจดหมายพร้อมเช็ค คบคนพาล ซ่อง กินเนื้อเป็ด ฤดูร้อน ความรังเกียจ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถูกเปลื้องผ้า เลิกมุ้งขึ้น กระแต ไลน์ ( LINE ) หนอน ทำน้ำหก ตกหลังม้า พระ เจดีย์ทรุดโทรม หัวนก กระเป๋าเงิน ค้นหา เสือตาย พระสังฆราช ทะเลาะ ราหู คนแก่ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง จน ทำนาได้ผลผลิตดี ช่วยคน สถานีขนส่ง กระแสน้ำ ผลไม้ หีบเปิดอยู่ เห็นคนเดินละเมอ ตนเองทำความผิด กัลยาณิวัฒนา เกลือ พ่อหม้าย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ บนบาน บวชชี แขนขาด ลม มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เกวียน เกณฑ์ทหาร วันเกิด ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เสาเรือน เกา เห็นตากระจกสีขาว ถูกหวายรัด ขวดเหล้า ถูกสวมกุญแจมือ เรือแล่น ม้าสีดำ ผ้าพันแผล ทิวเขา สมุด พี่น้อง ภาพวาด ไปยังเมืองนรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น