ทำนายฝัน 'งูขดเป็นวงกลม'

ฝันเห็น ฝันว่า งูขดเป็นวงกลม ฝันเห็นงูขดเป็นวงกลม คุณจะรอดพ้นจากภยันตลาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งูขดเป็นวงกลม'

ฝันเห็นงูขดเป็นวงกลม คุณจะรอดพ้นจากภยันตลาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวดำ ม้าสีดำ รักกับนักบินหญิง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ประเจียด เที่ยวชมงานรื่นเริง พี่น้อง งูรัด ผ้าม่าน ปรบมือ ไฝ กินผลไม้ จับปลา กางเกง ผม ตกบ่อมีหนอน กกไข่ กลอง ถ่ายขี้ สถานี น้ำท่วม ประตูบ้าน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ขอนไม้ รักชาติ คนเมา สวมเสื้อสีเหลือง เสือตาย เผาขยะ นุ่น ปลูกต้นไม้ ท่อน้ำ รักภรรยาตัวเอง ฆ่าผีเสื้อ กลัว คนขาพิการ พู่กัน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ทอดสมอ ผ้าพันแผล เงินกู้ เล่นน้ำฝน ศพ ถูกสุนัขเห่า เห็นประตูบ้านตัวเอง ดับกองไฟ ว่ายน้ำในมหาสมุทร เท้าด้วน เพชรรัตนราชสุดา แมลงภู่ ถีบจักรเย็บผ้า ทรัพย์สมบัติ ปม ถูกตัดมือ ประตูกำลังถูกไฟไหม ตกต้นไม้ หินก้อนใหญ่ สำลี ว่าว ขนสัตว์ เจ้าบ่าว ฆ่าวัว เปลี่ยนเสื้อผ้า มงคล เดินเล่นบนหาดทราย ข้อเท้าเจ็บ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตะขาบกัด หน้าไม้ ไม้กางเขน ตกทุกข์ได้ยาก ประกาศข่าวดี ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ตัวเงินตัวทอง แคร่ ถั่วงอก สวะ เนื้อหนัง ธรณีสูบ ถูกฉุด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ นุ่งผ้าสีแดง ความรังเกียจ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เปลือก ถาดดอกไม้ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ทอดผ้าป่า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขี่กระบือ มังกร ดอกราตรี วันเกิด เดินไปบนเนินเขา เขียนหนังสือ ราชา ถูกเปลื้องผ้า หญิงทุบตีกัน กบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น