ทำนายฝัน 'งูจงอาง'

ฝันเห็น ฝันว่า งูจงอาง จะเจอเนื้อคู่ คนรัก คนพิเศษที่จะคบหาดูใจกัน หากเป็นชายที่มีครอบครัวแล้ว จะได้ภรรยาใหม่อีก ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้ลูกผู้หญิงน่ารัก ว่านอนสอนง่าย จะมีลาภทางการเสี่ยงโชค และหากถ้าฝันว่างูจงอางไล่ จะพบเนื้อคู่ และได้ลาภจากสัตว์สองเท้า คนมีคู่ ระวังความสัมพันธ์ระหว่างคนรักของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูจงอาง'

จะเจอเนื้อคู่ คนรัก คนพิเศษที่จะคบหาดูใจกัน หากเป็นชายที่มีครอบครัวแล้ว จะได้ภรรยาใหม่อีก ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้ลูกผู้หญิงน่ารัก ว่านอนสอนง่าย จะมีลาภทางการเสี่ยงโชค และหากถ้าฝันว่างูจงอางไล่ จะพบเนื้อคู่ และได้ลาภจากสัตว์สองเท้า คนมีคู่ ระวังความสัมพันธ์ระหว่างคนรักของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าเต่า มีผู้นำม้ามาให้ เลือดออกทางช่องคลอด ด่า ตกปลา ตะกร้าไม้ แกะเปลือกหอยรับประทาน กระต่ายหลายตัววิ่ง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ชัยชนะ ดอกราตรี ได้ยินเสียงดนตรีไทย ติดเกาะ คนบ้า กระโดดลงจากต้นไม้ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กินอาหารเจ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถูกตะปูตำเท้า ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) คนกำลังจะตาย ขุดหาทรัพย์สมบัติ หนอน ลากสัตว์ เลือกผัก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง กระโดด นกนางนวลโผบิน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กรรมกร กวนอิม เปียก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา กุมารเทพ ต่อสู้กับปีศาจ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก โคกินหญ้า แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ฟ้อนรำ เท้าเจ็บ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตกช้าง ลูกข่าง ได้เป็นเจ้าบ่าว กล้องถ่ายรูป เงาะ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ตั๊กแตน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ทุ่งโล่ง คนรักนอกใจ ป่วยลงท้อง คอมพิวเตอร์ ไข่ ประเทียบ เมฆบังแสงอาทิตย์ ข้อเท้าเจ็บ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย โบดำผูกคอตนเอง เชือก ตะกวดขึ้นบ้าน กินองุ่น เสาเรือน ลูกประคำ เสียสติ เหาะ นกคุ่ม นั่งนับลูกประคำ ผึ้งบินรอบรังของมัน ให้หวีคนอื่น กัลยาณิวัฒนา กินโรตี กระบอกไม้ไผ่ ช้างตกมัน กุหลาบ ผ้าฝ้าย บวงสรวง งมของในแม่น้ำ เปิดผนึกซองจดหมาย ผ้าพันแผล ปล้นสะดม น้ำเต้า ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ลา ( สัตว์ ) หว่านข้าวในนา เดินช้าๆ จูบคนรัก นอนเล่นกลางดิน ลอยกระทง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ดับเทียนชัย เต้าหู้ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เปรต นุ่งผ้าขาด ศพ กุญแจหาย ปล่องไฟ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นกกระจอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM