ทำนายฝัน 'งูเผือก'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเผือก ฝันเห็นงูเผือก งูสีขาว จะพบเนื้อคู่ที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีมาก หรืออาจเจอบริวารที่คอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนการงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จะพบเนื้อคู่ หรืออาจทายได้ว่า จะมีเคราะห์หรือโชคร้ายจากการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเผือก'

ฝันเห็นงูเผือก งูสีขาว จะพบเนื้อคู่ที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีมาก หรืออาจเจอบริวารที่คอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนการงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จะพบเนื้อคู่ หรืออาจทายได้ว่า จะมีเคราะห์หรือโชคร้ายจากการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับรางวัล พายุ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด สกปรก พังพอน ขี่วัว กินผัก ฟัน ปลิง ขึ้นศาล เห็นตากระจกสีขาว มหรสพ ปราสาทเก่าแก่ ซองจดหมายสีแดง เด็กพิการ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน พูดกับกลุ่มชน กระซิบกับเพื่อน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เต้าหู้ ได้เป็นเจ้าสาว บอลลูน ถูกมัดมือมัดเท้า ฌาปนกิจ เดินทางในป่ารก หางไก่ แขนหัก ไปยังเมืองนรก เซรุ่ม นอนบนพื้นน้ำ ซื้อของโบราณ ยอดตึกสูงทรงกลม ขุดถ่านหิน ขวดยา รถเข็นศพ พี่น้อง กระเป๋า มาเฟีย คนขี้โม้ หน้าอก ตะไบเหล็ก นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ จำนอง บุตร กระติกน้ำร้อน ดับตะเกียง ชฎา กรงนก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ สวดมนต์ งูเห่า ผดุงครรภ์ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นอน ม้าสีขาว เมฆหมอก นั่งบนลังไม้ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง หาบขี้กลับบ้าน วัด แมวสีสวาท ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ชกคนที่จมูก สมุด ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จับผีเสื้อ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกสัตว์กัด นาฬิกา ถ้วยรางวัล มวยผม ล็อกประตู วงกบ เป็นบ้า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน บ้านคนอื่น ไหว้พระ โจรสลัด เหาะดั้นเมฆ โฆษก งู สวมใส่ชุดว่ายน้ำ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ว่ายน้ำ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เงินโบราณ ทะเลทราย พวงมาลัย กระสือ สบู่ เลือดไหล ดับไฟ ถูกโกง นอนบนฟูก กรง ติดคุก โกศ ล้างหน้าตัวเอง สถานี พังประตู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM