ทำนายฝัน 'งูเลื้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเลื้อย ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเลื้อย'

ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินองุ่น ตู้หนังสือ ระฆัง แก่นจันทร์ นุ่งผ้าขาด หญิงแต่งชุดสีดำ ลูกเห็บ ประตู โจร ขนมปัง เด็ดพริกออกจากต้นพริก นุ่งผ้าขาว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เป็นแม่ยาย พี่น้องทุบตีกัน โคลน ต้นไม้ยืนต้นตาย ฉีกจดหมายรัก สายสนตะพาย อุจจาระ ผ้าม่าน โกศ ฝาด ได้ยินเสียงระฆัง เวทีมวย แข่งวิ่ง คนในบ้านทุบตีกัน วาฬ ฝนตกระหว่างเดินทาง ถูกฆ่า กินข้าว เสื้อเปื้อนเลือด โถส้วม น้ำล้นเขื่อน ถูกตัดมือ ปลิงหลายตัว ปิดผนึกซองจดหมาย ขี่โคอศุภราช เป็นไข้ แป้ง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ผึ้งบินรอบรังของมัน เก้าอี้ คนเกี่ยวข้าว ทอดทิ้งภริยา แมวดำ นํ้าวน กางร่ม ล้มเหลว เข้าไปในโรงพยาบาล หางไก่ ตะกร้าหวาย ประกาศข่าวดี ตุ๊กตา กินปลาหมึก ขนทรายเข้าวัด กินไก่ คนแฝดตัวติดกัน ถูกเปลื้องผ้า พายเรือกับคนอื่น นั่งจับเจ่า ชนกระบือ จันทร์ทรงกลด ผ้าแพร ค้าขายต่างเมือง เดินเรือ แฉลบ จันทรคราส บ้านมีช่องโหว่ เบาะ ภิกษุ หญิงแต่งชุดสีเขียว เงินกู้ ขวัญ ถั่วลิสง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ผ้าสีดำ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กางมุ้ง บิดามารดา แจกัน น้ำพุขนาดใหญ่ มีเขาบนหัว ค้นหา คนตาย ปล่อยเต่า ทะเลาะกับเพื่อน ร้านค้า ข่าวดีจากลูก บ้านตัวเองสวยงาม รักกับนักบินหญิง ฮอกกี้ กรง หน้าไม้ ระบำ นอน ไฟไหม้ปราสาท เดินกะโผลกกะเผลก ผ้าพันแผล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM