ทำนายฝัน 'งูเลื้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเลื้อย ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเลื้อย'

ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระจาด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เดินทางไปมหาสมุทร กินก้อนดิน มือ ถูกผีหลอก กินปลาหมึก กระเป๋า พระสงฆ์ เดินรอดราวผ้า พระนาคปรก ยา มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ รักชาติ คนกำลังจะตาย ชายชรา เสื่อขาด พิมพ์ ญาตินํ้าตาตก ฮองเฮา (ราชินี) ปล่อยออกจากคุก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถุงน้ำร้อน สูบบุหรี่ ลิ้นแข็ง เครื่องบินบังคับ นั่งรถ ตาข่าย นั่งรถไฟ โฆษณา กินลูกอม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ตกลงมาจากอากาศ ไก่ชน ถูกโกง ดักนก พิมเสน ภิกษุ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ลุยโคลน ถนน ถ่านไฟ ค่ำคืน ไข่ กรวยกรอกน้ำมัน ฝา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ น้ำล้นเขื่อน เฆี่ยน ทะเลาะ หูแหว่ง บนบาน คุก ตะราง ปลาฉลาม นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ถูกพายุพัดพาไปไกล ยกโทษให้ใครบางคน กระบือ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น มะพร้าว เว็จ ขโมยเงิน ฟังเทศน์ฟังธรรม ตกทะเล นางพยาบาล นั่งบนเตียง ประกาศข่าวการเกิด เสือกัดตัวเอง ศีรษะ ขึ้นต้นไม้ กุ้ง เจดีย์ทรุดโทรม ต่อสู้กับสัตว์ร้าย หิ่งห้อย แว่นตาเลนส์ใส ผู้หญิงชักมีด เมฆสีแดง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า จราจรที่สับสนวุ่นวาย จับเงิน ภรรยาทิ้ง ชกต่อย กระดูกแตก มดรุมเป็นกลุ่มๆ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกาะ เดินลุยกองไฟ อากาศทึบมืดมัว คนกำลังเปลื้องผ้า กระดาษข่อย ลมพายุ แมลงวัน วัวควาย ปลอกหมอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM