ทำนายฝัน 'งูเลื้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเลื้อย ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'งูเลื้อย'

ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลือกผัก ไว้ทุกข์ ฉีกจดหมายรัก ราชสีห์ สมอเรือ กระท่อม ข่าวดี ธนาคาร พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ขี่สัตว์ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หิ้วกระเป๋า สงคราม ฟ้าที่สดใส ผ้าเช็ดตัว ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผู้หญิงชักมีด ตกกองไฟ บ่อน้ำ ภูเขาไปกำลังระเบิด หัวล้าน รัศมี นั่งอยู่ในกองขี้ ครอบครัว ถุงมือ ถุงเงิน ถุงทอง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ น้ำพุที่พุ่งสูง โรงแรม หญิงแต่งชุดสีเขียว มาลัยดอกไม้ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม พนัน งมหอย เห็นเหรียญสตางค์ กรอบรูป เดินตากแดด เป็ดว่ายน้ำ ถูกตำหนิ แม่นํ้า ขอทาน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ดับเทียน ทดน้ำ ก้น ลายมือ แฟนนอกใจ จับก้อนหิน ถังขยะ ฉิ่งฉาบ ไฟไหม้ผม โถแป้ง ใต้ถุน กล้องถ่ายรูป ตกจากดาดฟ้า ถ้วยชาม ถูกกักตัว หัวนก เห็นผี ฝนตกปอยๆ เสื้อเปื้อนเลือด พระพรหม หุ่น จานชาม สามีตาย กินเฉาก๊วย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฝุ่นเข้าตา ทำโรตี ล้างหน้าตัวเอง ท้องเดิน คดีฟ้องร้องกัน นกแก้ว ดอกราตรี อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ปลูกต้นไม้ กุ้งแห้ง กินลิ้น ก้างปลาติดคอ ซองจดหมายสีชมพู ฆ่าศัตรู ฆ่าผีเสื้อ ห้อง ขนสัตว์ กัดลิ้นตัวเองขาด ทันตแพทย์ กำไลแตกหัก มีคนนำเงินมาให้ จับผีเสื้อ นักประพันธ์ คนแก่ หญิงชรา หูแหว่ง เข่า ไม้กวาด ป่าช้า เรือกำลังจม ปลิงดูดเลือด เหาะดั้นเมฆ ลับมีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น