ทำนายฝัน 'งูเลื้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเลื้อย ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเลื้อย'

ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข่าวลือ ลูกกระพรวน ตัวเองถูกฉีดยา ระย้า ปั่นด้าย จักรพรรดิ บันไดเลื่อน ถุงเท้า บริโภคเนื่อสุกร เงาตัวเองในกระจก ความรัก ดับตะเกียง ดราฟต์ ฐานทัพทหาร ตู้ไปรษณีย์ พระราชินี เลื่อยไม้กระดาน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฤกษ์ไม่ดี ภูเขาไฟ จับปลาตะเพียน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กระถางสามขา หน้าต่าง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เครื่องบูชา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ดาบ หมี คบไฟ คนฆ่าสัตว์ ธง กา เต่าทอง อดอยาก บ้านใหม่ รังผึ้ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น มีโชคลาภ ทาส เตียง แมวดำ สะอึก กุมารเทพ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด สิงโต กระดาษเช็ดมือ คนรักได้รับบาดเจ็บ พลับพลา ตะเกียง นาก ขี้เถ้า แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ลำน้ำ ปราสาท นกพิราบ ค้นหา กินกล้วย แร้งเกาะหลังคาบ้าน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ปลอบโยน แมลงปีกแข็ง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ซื้อเต่า กงล้อ ศิลา บุญ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขวด เครือญาติ สายสะพาย นกคุ่ม ไฮไฟว์ ( hi5 ) บังสูรย์ ตะไกร เด็กอุ้มปลา ดอกไม้ไฟ ฉิ่งฉาบ ดับไฟ ราวตากผ้า นกกางเขน น้ำฝน บุตร อดตาย ปล่องไฟ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม งานฉลอง เข้าประตูไม่ได้ เมฆลอยนิ่ง กระบอกไม้ไผ่ ปากกา ถูกกักตัว จดหมาย ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ งานแต่งงาน รักกับนักบินหญิง ทะเลทราย เซียมซี โครงกระดูก หญิงแต่งชุดสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM