ทำนายฝัน 'งูเลื้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเลื้อย ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเลื้อย'

ฝันเห็นงูเลื้อย แผนการต่างๆที่คุณวางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลื้องผ้าตัวเอง มองดูเหว จับก้อนกรวด ก้อนทราย จับปิ้ง แกะ ฉิ่งฉาบ แขน หุ่น ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถังน้ำ รถจักรยาน สวมแหวน กินอุจจาระ บวม ไกด์ กอไผ่ แร้ง มังกร คนร้าย ฝนตกปอยๆ นักบิน อนุสาวรีย์ ลิ้นแข็ง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เด็กนอนบนเตียง ไฟไหม้บ้าน หน้าอก นั่งบนอาสนะสงฆ์ จระเข้ กลัว ฮก ลก ซิ่ว ปล่อยนก ยิงธนู ลูกเห็บตก ตัวเองเป็นกรรมกร รถเมล์ ถุงเงิน-ถุงทอง สตรี ทับทิม ผ้าม่าน ฝังทั้งเป็น อาวุธ น้ำผึ้ง วิทยุ ปฏิกูล ทำขวัญ ผู้หญิงโพกผ้า บุคคล ทอผ้า อากาศทึบมืดมัว ถูกขัง ติดคุก มัจฉา สารภาพต่อหน้าเพื่อน พรวนดิน ปฏิมา ปั่นด้าย ความรังเกียจ ภรรยาตาย หญิงชรา อาบน้ำในมหาสมุทร ปลวก พายเรือ ดื่มยาพิษ ขวาน ปีศาจที่มีเขาและหาง เห็นไม้กระดาน ของกำนัล ปล่อยปลาดุก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ฝันเห็นนํ้าวน ความรักระหว่างคน 3 คน ถูกทำโทษ ผ่าท้อง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน คนเมา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตาข่าย ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ฤดูฝน ปลิงดูดเลือด สุกร หลุม เล่าเรื่องตลก บ้านตัวเองสวยงาม ปัสสาวะรดกำาแพง นอนกลับหัว ทิวเขา ครู ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ถูกผีหลอก ลา ( สัตว์ ) ตำรา เดินอยู่กลางทุ่งนา เปิดร้านค้าขายสินค้า กินเนื้อหมู ธนู ตัวเลข ธรรมจักร ช้างไล่กวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM