ทำนายฝัน 'งูเหลือม'

ฝันเห็น ฝันว่า งูเหลือม จะได้รับความเสื่อมเสีย เพราะความมักง่าย และ ใจน้อยของตัวเอง ให้ระวังเรื่อง เงินๆ ทองๆ สุขภาพจะมีปัญหาได้นิดหน่อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'งูเหลือม'

จะได้รับความเสื่อมเสีย เพราะความมักง่าย และ ใจน้อยของตัวเอง ให้ระวังเรื่อง เงินๆ ทองๆ สุขภาพจะมีปัญหาได้นิดหน่อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเปลื้องผ้า ฮอกกี้ ผ้าโพกหัว นองเลือด ฟ้าผ่า เที่ยวซ่อง เม่น กุมารทอง โคไล่ขวิดคน ขวด ผ้าพันคอ แว่นตาเลนส์ใส เชิงเทียน ทะเลาะกับเพื่อน ถนน ลูกปัด รากไม้ ถูกพายุพัดพาไปไกล รบชนะ กอด ป่าช้า มือ ทอดสมอ ถูกคนเตะ หอยที่มีเนื้อเต็ม ขอบคุณ ฟันล่างหัก ตกจากดาดฟ้า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ งานฉลอง ซื้อกระดุม ฝุ่นเข้าตา เจ้าเมือง งมหอย เขากวาง ของกำนัล กงเกวียน เครื่องครัว กก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เชือดคอสุกร อดอยาก ข่าวลือ นางพยาบาล ไม้ไผ่ ราหู ก้อนหินตก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ สาวไส้ ถุงน้ำร้อน ซื้อไม้กระดาน สบู่ ชี เครื่องดนตรี คดข้าวเย็นกิน นกกระจิบ กระจาบ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ขโมยขึ้นบ้าน ดอกราตรี ฟูก ถูกโกง กงเต๊ก ถูกคู่รักกักตัว นอนบนกองฟาง ดวงตรา ขุด ฤกษ์ไม่ดี ธรณีสูบ นักประพันธ์ กระถางหลุดมือแตก แม่นํ้า พัด แสดงละคร ผึ้ง กงจักร โถแป้ง ปีนเขา สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ทรัพย์สมบัติ เล่าเรื่องตลก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย สารภาพต่อหน้าเพื่อน โครงกระดูกสัตว์ ข่าวดีจากลูก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ซื้อขาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ชะลอม น้ำพุขนาดใหญ่ ถูกทรมาน ประกาศนียบัตร กินเป็ด เมา แจกันคู่ ญาติกำลังจะตาย กินผัก คดีฟ้องร้องกัน ฉากกั้น ธารน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM