ทำนายฝัน 'จน'

ฝันเห็น ฝันว่า จน ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จน'

ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โอเอซิส นอนโรงพยาบาล อุจจาระ โซ่ตรวน ตาชั่ง ฆ่าเป็ด เล่นน้ำฝน ล้างภาชนะเครื่องใช้ กระจกแตก ขาเป๋ พระพิฆเณศ เดินทางไปมหาสมุทร คูคลอง เต้าฮวย ล้างเท้า บิลเลียด เดินขึ้นที่สูง ถูกจับ กิ้งก่า เข็มเย็บผ้า อาบน้ำในมหาสมุทร กินดิน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ของขวัญ เทียนชัย ถากไม้ นกกระเรียน ผึ้ง เข้าประตูไม่ได้ เหยียบอุจจาระ คนรักหรือคู่รัก อ่างล้างหน้า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ฟืน คงกระพันชาตรี ยิงปืน เดินเร็วๆ ซื้อกระดุม ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ยากจน ถูกเรียกตัวมาประชุม กินผลไม้ จีวร ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง นอนบนเสื่อ พายเรือตามลำพัง เลือดไหล คุก ตะราง ไหล่เจ็บ ป่าเขา ฆ่าผีเสื้อ เทศน์ อยู่ในกระท่อม คนเกี่ยวข้าว เห็นคนเปิดประตู ถนน พิมเสน เป็นแผลที่คอ กบฎ ผ้าเช็ดตัว เรือโยง มีด คลอดบุตร ลากรถบรรทุก ประเทียบ พระสถูป ฉี่รดกำแพง พระพรหม จลาจล กลอง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เชี่ยนหมาก ทะเลาะกับคนรัก ย้อมผม เลือกผัก ตนเองทำความผิด ทำขวดแตก เสื้อใหม่ ดนตรี กินกล้วย หมูกลายเป็นคน น้ำฝน เด็ดพริกออกจากต้นพริก เดินละเมอ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ส้มตำ นั่งบนเสื่อ นุ่งผ้าสีชมพู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ งูรัด เจดีย์ วิชา พลักก้อนหิน สามง่ามสำหรับแทงปลา น้ำพุที่พุ่งสูง นาฬิกาปลุก ผึ้งมากมาย กอไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM