ทำนายฝัน 'จน'

ฝันเห็น ฝันว่า จน ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จน'

ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลายแทง กระท่อมร้าง เท้าขาด เป็ดไก่ กล้องยาสูบ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตกเลือด ซองจดหมายสีขาว นั่งบนแคร่หาม งานบวชเณร ขนมเข่ง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ชะนี รักชาติ หนอน เครื่องดักนก ฉิ่ง ครอบครัว ก้างปลาติดคอ ก่อกองทราย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ถูกตบ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กะปิ อดตาย นกแร้ง ชอล์ก นั่งรถหรู ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถั่วงอก หม้อ แล่นเรือผ่านเกาะ ของหวาน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ไก่ชน ร้านค้า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ จานแตก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง น้ำลาย หุ่นโชว์เสื้อ ขี้เกียจ แก้ว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล แหวน หิมะตกในฤดูร้อน กินผลไม้ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ทัพพี โซ่ กรวยกรอกน้ำ เข้ารับการผ่าตัด ลำน้ำ มีหางงอก เขาวงกต สามีนํ้าตาตก ขิม ฝูงคนจำนวนมาก ช้าง ปลาฉลาม ปอ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กระดาษข่อย เกลือ ตัดนิ้วมือตัวเอง คราด กระแต พืชผัก แมลงปอ ล้างบ้าน ขี่โคเข้าเมือง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด อักษรย่อ เป่าแตร รบกวน รังไก่ ของกำนัล ทรัพย์สมบัติ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ทำกับข้าว โจรปล้นบ้าน ประทัด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ไฟไหม้บ้าน โต๊ะรับประทานอาหาร ทอดทิ้งลูกๆ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กัลยาณิวัฒนา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ชนะ ตารอบตัว ได้ยินเสียงดนตรีไทย นุ่งผ้าขาด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) งมของในลำคลอง ตักบาตร สู้กับเหยี่ยว ถาดดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM