ทำนายฝัน 'จน'

ฝันเห็น ฝันว่า จน ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จน'

ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินปลาหมึก ลิง คนแก่ วงเวียน อาบน้ำในทะเล ญาตินํ้าตาตก ฝน กกลูก วอ มีดหาย กำลังขับรถ เลี่ยมฟันทอง ถอดรองเท้า บริโภคเนื่อสุกร ฉาบ ทหาร ยาพิษ ฝันว่าส่งพัสดุ ขโมยอาหาร ช่างไม้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระพุทธบาท ภรรยาเสียชีวิต รดน้ำต้นไม้ ตัวเงินตัวทอง ธงบนเรือ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผ้าสีขาว ศิลา กินก้อนดิน ประกาศนียบัตร ถูกสวมกุญแจมือ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ตกต้นไม้ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เทวดา นกต่อสู้กัน กระเป๋า กงเต๊ก แกะสลักรูปปั้น ครีบปลา ภาวนา เนื้อหนัง ทำนาย กรอบรูป นํ้าพุขนาดใหญ่ คนรักนอกใจ ประตูกำลังถูกไฟไหม โน๊ตบุ๊ก ถูกเรียกตัวมาประชุม ซ่อมแซมรั้วบ้าน วิชา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ดูหนัง เศร้าโศก หนีจากถ้ำ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง หัวไก่ ตัวเองเป็นโจร ลูกเห็บ นกพิราบ ถัง ใช้ยาเสพติด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หางไก่ ถูกเปลื้องผ้า นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตบมือ นักประพันธ์ หิมพานต์ (ป่า) บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เชือดคอสุกร ได้ยินเสียงระฆัง ถูกล็อตเตอรี่ ถือกรรไกร ถล่ม น้ำเต้า โจรปล้นบ้าน ฝีขึ้นตามร่างกาย ขมิ้น นอนบนฟูก ฤดูหนาว กาบินเข้ามาในบ้าน งูเผือก ยันต์ นั่งบนอาสนะสงฆ์ โง่ ถือไต้ หรือ คบไฟ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ฝันเห็นนํ้าวน ยอดโดม ต้นไม้เหี่ยวเฉา ใยแมงมุม เจดีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดาบ ฉีกจดหมายรัก ไก่กกไข่ สวมรองเท้าใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM