ทำนายฝัน 'จน'

ฝันเห็น ฝันว่า จน ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จน'

ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งผ้าใหม่ เล่นตะกร้อ กินน้ำผึ้ง ทาส ไข่ไก่ ล้างบ้าน เปียก กะเหรี่ยงคอยาว ปากเจ็บ ขับรถ ภรรยา ธูปเทียน นอนเล่นกลางดิน หม้าย ด้วง ว่าว ได้ยินเสียงดนตรีไทย สู้กับเหยี่ยว ชะลอม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น หนอนไต่ตามร่างกาย มงคล ไหล่เจ็บ โซ่ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ยกโทษให้ใครบางคน ผู้หญิงตบผู้ชาย เชิงตะกอน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฟันโยก หลงทาง หมี ค่ำมืด ปฏิกูล ถูกตัดมือ ขี่เสือ ดักนก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตกจากดาดฟ้า นอนกรน ตักน้ำ ควันไฟ เฒ่าแก่ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หน้าต่าง โทรศัพท์มือถือหาย กำไลข้อเท้า น้อยหน่า ปล่อยปลาดุก ตัดผมตัวเอง พวงมาลัยดอกไม้สด อทิตยาทรกิติคุณ บัวหลวง ท่องเที่ยวในสวน เห็นถนนที่ขรุขระ เป็นแม่ยาย ผึ้งบินรอบรังของมัน ชามแตก นักแสดง คัมภีร์ ขนตาร่วง ผู้หญิงพายเรือ กินคอลลาเจน แจกันคู่ นอนบนฟูก เงินปากผี บริโภค เบ็ดตกปลา เณรหน้าไฟ แข่งม้า นั่งมองน้ำตกกับคนรัก จาน ไก่กกไข่ เที่ยวซ่อง ทะเลสาบ ดับเทียน มวยผม โคมไฟหรือโคมตะเกียง สามีนํ้าตาตก ทำนาเกี่ยวข้าว โบว์ดำผูกคอ เลือดออกทางช่องคลอด มะพร้าว เครื่องศาสตราวุธ ส้มตำ จูบคนรัก ตะกร้าหวาย ปอกเปลือกผลไม้ พังพอน วงล้อกำลังหมุน จมน้ำ กระติกน้ำร้อน เจว็ด เพื่อนที่ตายไปแล้ว จับสุกร โกรธ นอกใจแฟน กินปลาหมึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM