ทำนายฝัน 'จมูก'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูก ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ หากฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย และหากฝันว่ามีจมูก 2 จมูก จะเกิดการทะเลาะวิวาทในบ้านเรือน แต่หากฝันว่าชกคนที่จมูก จะมีความสุขในการแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จมูก'

ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ หากฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย และหากฝันว่ามีจมูก 2 จมูก จะเกิดการทะเลาะวิวาทในบ้านเรือน แต่หากฝันว่าชกคนที่จมูก จะมีความสุขในการแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดมือมัดเท้า นางพยาบาล คลอดลูก เผาไม้กระดาน ไหล่เจ็บ โลงศพ ซองจดหมายสีขาว นำพัดมาโบกตามร่างกาย จาระบี คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง วัวควาย เคารพ คำนับ นั่งบนลังไม้ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ บั้งไฟ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน หิมะตกถูกตัว ช้อนเปื้อน ศีรษะ ของเล่น เครื่องจักรไม่ทำงาน สตรี ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีหางงอก พระวิหาร เรือโยง งมของ โฆษณา กระต่าย จลาจล งานศพ เสื้อผ้า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ พลอยหลากสีสัน แกงการู ฉีกจดหมายรัก เงินปากผี ถัง แม่มด แชมพู ทรัพย์สมบัติ เด็กทารก ขัดแย้ง นอน ถูกฉุด กาน้ำ กำลังจะไปตาย ฟัก นกแสก ตัดผม หมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ล็อกประตู กก พระพุทธบาท ขวัญ กุญแจหาย วิชา เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กระท่อม กรงนก รัศมี กินสายบัว ม้าสีขาว คนรับใช้ ทาสี เด็กผู้ชาย เปิดผนึกซองจดหมาย ไฮโล ไก่กกไข่ ขี่ราชสีห์ นกแขกเต้า ตับไต แฮนด์บอล ลูกเต๋า ผ้าใบ กินยา ทำขวัญ ช้องผม ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด บุญ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ญาติมิตร เก็บมุ้ง ไหว้พระราหู สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไอศกรีม ได้ยินสุนัขเห่า หมัดกัด กินไก่ ไฟไหม้ป่า เกวียน ลำน้ำ ปากเหม็น ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ได้ลาภ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ฮาเร็ม ซื้อไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM