ทำนายฝัน 'จมูก'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูก ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ หากฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย และหากฝันว่ามีจมูก 2 จมูก จะเกิดการทะเลาะวิวาทในบ้านเรือน แต่หากฝันว่าชกคนที่จมูก จะมีความสุขในการแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จมูก'

ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ หากฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย และหากฝันว่ามีจมูก 2 จมูก จะเกิดการทะเลาะวิวาทในบ้านเรือน แต่หากฝันว่าชกคนที่จมูก จะมีความสุขในการแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนตาย ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หนอน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฆ่าวัว เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สวมเสื้อสีเขียว กองทัพ นาฬิกาข้อมือ ซาบซึ้งใจ ถูกจี้ โรคร้าย ตบมือ ต้นโพธิ์ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เกลียดคนอื่น เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตกเหว พายเรือ ร้องไห้ ฌาปนกิจ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็ดว่ายน้ำ หลุม ยิงปืน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ชักว่าว ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ของโบราณ เห็นบ่อร้าง ตกจากเครื่องบิน ถุงเงิน-ถุงทอง งวงช้างรัดตัว แก้ม กินผลไม้แฝด ฝีขึ้นตามร่างกาย พวงมาลา นกอยู่ในรัง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตกหน้าผา อาจารย์ เวียนเทียน ขวดแก้ว คนฆ่าสัตว์ มือ เครื่องดนตรี ปะชุน มาเฟีย ถูกฉ้อโกง ญาติทำความผิด ช่อดอกไม้ ซ่อน เก็บองุ่นรับประทาน ขี้เถ้าในเตาไฟ เป่าลูกโป่ง ตั้งท้อง เจอเงิน ร่มกางอยู่ สนามหญ้า โล่รางวัล เดินอยู่ในความมืด เพชรรัตนราชสุดา ศีรษะมีเหา ปลวกขึ้นบ้าน ฝังศพ ขโมยขึ้นบ้าน ฆ่างู กินเต้าหู้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ปฏิมา ถลกหนังสัตว์ เดินทางในป่ารก ผลักประตู ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ จับ กล่าวคำอำลาญาติ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บัวสีขาว ความร่าเริง งง หมาหอน ดมกลิ่นดอกไม้ ขิม ตะกร้าไม้ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตลาด ปลูกต้นไม้ รับประทานเครื่องเทศ เนกไท ถูกเปลื้องผ้า ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ปลิง เดินเร็วๆ ไว้หนวดยาว บวงสรวง วิชา ปราสาท รังดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM