ทำนายฝัน 'จมูกของตัวเองยาวใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จมูกของตัวเองยาวใหญ่'

ฝันเห็นจมูกของตนยาวใหญ่ผิดปกติ จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหยียบอุจจาระ มือตัวเอง น้ำฝน สุรา เสื่อขาด ธนูหัก นั่งเล่น ปอกเปลือกไข่ ผ่าท้อง ทับทิม ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ปีนเขา มีคนเกลียด ทำกาแฟหก กระเป๋าเงิน เอามือตบต้นขาตัวเอง ตกจากที่สูง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ความรังเกียจ ฆ่าสุนัขบ้า หนีจากถ้ำ หมัดกัด เซิ้ง ภิกษุ ฟ้อนรำ นกกระจอก ช้อน ภาพวาด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เห็นคนอื่นถูกประณาม ช้างเหยียบ ความร่าเริง ผู้คุมนักโทษ อาบน้ำฝน ยานพาหนะ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฟืน ทรัพย์สมบัติ ขนนกสีขาว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เสื้อครุย แว่นตาเลนส์สีดำ ฆ่ากระต่าย เลือกผัก ไหว้พระราหู กะเหรี่ยง การรับรางวัล เต้าฮวย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สงฆ์ ล้างภาชนะเครื่องใช้ แบกเสา เช็ค ( Cheque ) เดินทางกลางทะเลทราย ฝูงกบ จำนวนมาก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง หวีหัก กินพริก ไปยังเมืองนรก ร้องรำทำเพลง นอนโรงพยาบาล เรือล่ม ตัวเองเป็นโจร จับปลา ปลิง ทารกดูดนมคุณ เด็กทารก ถังน้ำ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ มีด งานพิธีต่างๆ แกะ ตีผึ้ง โกนหนวด อาบน้ำในอ่าง นอนบนพื้นน้ำ กก ถูก แตน-ต่อ ต่อย กังวล บุคคลที่เป็นคนร้าย ขนนกสีดำ พริกไทย ให้มีดแก่คนอื่น พวงมาลัย คดีฟ้องร้องกัน ศาล เก็บเงินได้ บิดามารดา เล่นไพ่ หม้อ หมาก ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ร่องน้ำ ได้ยินเสียงกบ กินเนื้อหมู สายนาฬิกาข้อมือขาด ทิวเขา หลุมอสรพิษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น