ทำนายฝัน 'จมูกหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูกหาย ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จมูกหาย'

ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แกะ ทอดทิ้งภริยา จราจรที่สับสนวุ่นวาย มังกร เห็นถนนที่ขรุขระ ปัสสาวะรดกำาแพง คอบิด ปราสาทเก่าแก่ ศพ เก็บองุ่นรับประทาน ลำคานเสียงฉาบ ขนตาร่วง ญาณ บ้านตัวเองสวยงาม หอยที่มีเนื้อเต็ม โจรปล้นบ้าน เขียนหนังสือ ข่าวลือ เล่นการพนัน ฆ่าตัวตาย กงสุล ช้าง ปัสสาวะ ยิงธนู ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กลองโบราณ ขายตู้ ขายโต๊ะ สิริภาจุกาภรณ์ จานแตก เจ็บปวดตามร่างกาย ฤาษี ขาเป๋ หยก จิ้งเหลน สมุด เล่าเรื่องตลก สู้กับเสือ แล้วชนะ ดารา มองนํ้าตกกับคนรัก แหวน บรรพบุรุษ ฮูก (นกฮูก) ภูเขาไฟ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ปฏิเสธการดื่มเหล้า งมของในลำคลอง สวมเสื้อสีเขียว โสมสวลี กินอุจจาระ ปลูก ซ่อนหา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ขอโทษผู้อื่น ลูกประคำ เฆี่ยน เห็นไม้กระดาน ฮ่อยจ๊อ ฟุตบอล อยู่ในอาการผิดหวัง ยกโทษให้ใครบางคน กระจาด เก็บของมีค่าได้ ระฆัง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ซอ เห็นกล้วย ขี่หมู สีแดงชาด กินรีหรือกินนร ซีเมนต์ พวงมาลัย แก้วแตก สระผม บูชา เสียสติ ฉาบ หญิงทุบตีกัน ประตูกำลังถูกไฟไหม กระรอก ขี่ราชสีห์ ม่านกั้นกำบังสายตา เพลิง กรรมกร บริโภค รังนก แข็งแรง หมาเลียขา ขาหัก ท่อนซุง ปล่อยเต่า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ขี่สุกร สาดน้ำ หุงข้าว ฟ้าที่สดใส เดินบนฟ้า ผู้หญิงโพกผ้า กินก้อนดิน จองจำ หนามตำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM