ทำนายฝัน 'จมูกหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูกหาย ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จมูกหาย'

ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์มืดมัว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เดินเรือ กวนอิม ผู้หญิงพายเรือ ต้นกัลปพฤกษ์ ฝุ่นเข้าตา ไก่ฟ้า เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เปียก ถาด ของหาย เดินลุยกองไฟ ทูตชาวต่างชาติ ถุงเงิน ถุงทอง ซื้อกระโปรง กล้วยเน่า ปะชุน เมือง ถูกหวายรัด แก้บน ประกาศข่าวการเกิด เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ฝาหม้อตกลงพื้น สินบน หมาคาบหม้อ หนีจากถ้ำ ฟืน นักบวช ดวงตรา คนเกี่ยวข้าว เดินขึ้นที่สูง กระโปรงเก่า จดหมาย ปฏิทิน ซื้อไม้กระดาน คนรักนอกใจ ขอโทษผู้อื่น ฉัน ( กิน ) กินอาหารเจ ปราสาทเล็กๆ โน๊ตบุ๊ก องค์กฐิน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตุ๊กตา พูดคุยกับโจร สกปรก กล้องถ่ายรูป ตัดหนวดตัวเอง ตั๊กแตน ตลับแป้งทาหน้า ฝนตกปอยๆ ตัดผมใหม่ เมฆลอยนิ่ง ข่าวดี คนกำลังจะตาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตกต้นไม้ กลางคืน กุ้งแห้ง ฉลาด ได้กลิ่นเครื่องเทศ จิ้งจก โคกินหญ้า มีดหาย หิ้วกระเป๋า นุ่งผ้าขาว มดหรือแมลง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ลำธาร โรงแรม แมงป่อง พญาอินทรี ขื่อคา ฟาง ผู้ชายตบผู้หญิง โค่นต้นไม้แก่ ลวดหนาม ก้างปลาติดคอ มวย พริก กระสือ กางเขน แทง กวาด ฝีขึ้นตามร่างกาย บาทหลวง ลูกจัน ประตูบ้านคนอื่น แสงบนท้องฟ้า ชู้รัก ท้องเสีย เน็ตไอดอล กินเนื้อหมู ลา ( สัตว์ ) ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตีผึ้ง เสื้อกันฝน ได้ฟังเรื่องตลก มุ้งหมอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM