ทำนายฝัน 'จมูกหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า จมูกหาย ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จมูกหาย'

ฝันว่าจมูกขาดหรือจมูกหาย งานที่ทำจะเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นโพธิ์ แฟนนอกใจ จุดไฟแล้วดับ กล้องถ่ายรูป ถอยหลัง กระจก ลากฉุด เหยี่ยว ฟองสบู่ ตกเลือด กินลิ้น ครุฑ พระจันทร์เดือนหงาย เล่นตะกร้อ ตัวเองบ้า ขนทรายเข้าวัด แตงโม ธงสามเหลี่ยม เกณฑ์ทหาร ชะนี ศีรษะมีเหา ธูปเทียน ปอกเปลือกไข่ ออกจากบ้าน งานบวชเณร ห่านฟ้า จักรยาน ถาด เบ็ดตกปลา ตะปู ว่ายน้ำในมหาสมุทร กระบอก เกาะ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ทอง หยก ซ่อมแซมรั้วบ้าน โฆษก ด่า วิวาท ตู้ไปรษณีย์ รั้ว ตกใจ นั่งราชรถ ขับรถยนต์ เดินเล่นบนหาดทราย เพชรนิลจินดา เทียนชัย อาวุธ ภรรยาออกจากบ้าน ตามทวงหนี้ นกแสก เดินหลงไปในป่าละเมาะ กิ่งก่าวิ่งไปมา เถาวัลย์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ล็อกประตู ข่วน ต่อสู้กับปีศาจ คันศรหรือคันธนู บันไดสูง การรับรางวัล สังกะสี ขุดถ่านหิน น้ำแข็ง กินพริก กุญแจ เชิงเทียน ทำให้คนอื่นตื่น กุมารเทพ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ งูเหลือม ช่อดอกไม้ อ่างน้ำ กิ๊บติดผม ไฟไหม้ต้นไม้ เดินอยู่ในสุสาน ขบวนแห่ แผ่นดินไหว แหวนทอง อยากตาย มหาสมุทร สวน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม คนแปลกหน้า บัวหลวง ผมถูกตัดให้สั้น กลางคืน ช่างเงินทอง นักร้อง แมลงสาบ งา นำฟองน้ำมาล้างจาน จูบ นกเกาะหลังงู โทรศัพท์ กระโดดลงจากต้นไม้ เถ้าแก่ ยกยอ กินโทสต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM