ทำนายฝัน 'จรวด'

ฝันเห็น ฝันว่า จรวด ฝันเห็นจรวดหรือยานอวกาศ ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติพี่น้อง จะเสียของรักหรือข้าวของภายในบ้าน มีทุกขลาภจากหน้าที่ การงาน ไม่มีโชคในการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จรวด'

ฝันเห็นจรวดหรือยานอวกาศ ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติพี่น้อง จะเสียของรักหรือข้าวของภายในบ้าน มีทุกขลาภจากหน้าที่ การงาน ไม่มีโชคในการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มกาแฟ ลอยกระทง ผึ้งบินรอบรังของมัน เห็นบ่อร้าง โง่ ฟักแฟง เงิน เฒ่าแก่ บอลลูนตก บุคคลที่เป็นคนร้าย แมลงวัน กระสอบข้าวสาร จับลูกเสือ พลับพลา มือตัวเอง ซ่อง จรเข้กัด ขนนกสีดำ ชกต่อย คนฆ่าสัตว์ ของหาย เมาสุรา สัปทน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด บุพการี เมฆหมอก เมฆสีขาว สารภาพต่อหน้าเพื่อน นกกางเขน ฟาก เข้ารับการผ่าตัด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เขื่อน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า อากาศทึบมืดมัว มหรสพ คนแคระ ญาณ ลำธาร รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ปีนเขา ฆ่าเต่า เศรษฐี ปราสาท เสื้อกันฝน ของกำนัล แหวนหาย ครกสาก ขนคิ้ว หญิง ทาก กุ้ง ครู ได้ยินเสียงปืน ท้องฟ้าสดใส สระผม กระโปรงใหม่ ตกเลือด จับเงิน ถูกฆ่า ปีนรั้ว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) พระสังฆราช ถูกผีหลอก นาฬิกาข้อมือเสีย ดม ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นาค ศาลา ศัตรู สามีนํ้าตาตก ดราฟต์ ขนมเข่ง จมูกหาย สร้อยข้อมือ ขนมอร่อย ลายแทง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ญาติตาย กีฬา แสดงละคร คิดถึง บ่อน้ำพุแห้งขอด ถลกหนังสัตว์ งานศพ กงเต๊ก ตกหลังม้า สุนัข แมลงปอ กระแต นกแสก ถูกฉุด หมัดกัด หงส์ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เมายา เดินตากแดด จุดเทียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM