ทำนายฝัน 'จระเข้'

ฝันเห็น ฝันว่า จระเข้ ฝันเห็นจระเข้หรือตะกวด ฝันว่าถูกจระเข้ทำร้ายหรือกัด ทำนาย ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีคิดใส่ร้าย หรือจะถูกหักหลังจากเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน หากว่าในฝันเอาชนะจระเข้ได้ จะเป็นความฝันที่ศัตรูไม่สามารถทำร้าย เราได้ จะพ้นจากความทุกข์ และทำนายว่าหากจับจระเข้หรือตะกวดได้ ทำนายว่าจะได้รับของกำนัลที่ถูกใจ หรือจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จระเข้'

ฝันเห็นจระเข้หรือตะกวด ฝันว่าถูกจระเข้ทำร้ายหรือกัด ทำนาย ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีคิดใส่ร้าย หรือจะถูกหักหลังจากเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน หากว่าในฝันเอาชนะจระเข้ได้ จะเป็นความฝันที่ศัตรูไม่สามารถทำร้าย เราได้ จะพ้นจากความทุกข์ และทำนายว่าหากจับจระเข้หรือตะกวดได้ ทำนายว่าจะได้รับของกำนัลที่ถูกใจ หรือจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบคนที่อายุมากกว่า ขี่คอคน ซองจดหมายสีชมพู ถูกประณาม ช่างแกะสลัก ไทร ถาดอาหาร นั่งบนเตียง อุ้มลูกหมา ทำนาเกี่ยวข้าว ไก่ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ องค์กฐิน เกลียดคนอื่น เครื่องบิน ลม สัมผัสกรวดทราย กินผลไม้ แต่งตัว เครื่องศาสตราวุธ หุงข้าว เผาศพ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไข่ไก่ นกกำลังจิกกัน มังกร ตกใจเพราะเห็นผี แต่งงาน ผนังบ้าน เต้นรำ อาบน้ำฝน แผล ตกใจ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา โล่ ฟักแฟง กินเป็ด วิมาน พระอรหันต์ โอลิมปิก จับสายสิญจน์ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ดนตรี ปีศาจที่มีเขาและหาง โรงพยาบาล ปลูกต้นไม้ โครงกระดูก ใช้ยาเสพติด สุนัขคาบหม้อ บ้านใหม่ ญาติตาย ย้ายบ้าน นั่งบนแคร่หาม ถั่วฝักยาว น้ำมัน ความรักระหว่างคน 3 คน นกกระเรียน ปั่นด้าย ทำนาย นอนบนพื้นน้ำ ตำรา ตกเหว วาฬ กำนัน ถูกตะปูตำเท้า ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ฆ่าใครบางคน ตีเหล็ก ม้านั่ง อาบน้ำ ผ้าพันคอ รูปภาพของเครือญาติ มวยผม อุ้มลูกสุนัข กุ้งยักษ์ ปล่อยออกจากคุก ชกต่อย บอลลูนตก สำลี ขวดยา กระแสน้ำ พระราชวัง ฆ่าเต่า ดื่มนม หม้าย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ แตกร้าว นอนบนที่นอน กล่องดนตรี ตกลงมาจากอากาศ ซ้อมรบ เจ็บป่วย กำไล หิมะตกถูกตัว ทรมานคนอื่น สงฆ์ งูจงอาง เสื้อกันฝน พังพอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM