ทำนายฝัน 'จราจรที่สับสนวุ่นวาย'

ฝันเห็น ฝันว่า จราจรที่สับสนวุ่นวาย คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน ทำให้จิตใจหดหู่ มีเรื่องให้ลำบากทั้งกายและใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือ ขยายกิจการอีกทั้งงดการเสี่ยงโชค ทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งเข้าวัดกวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมวัดวาอาราม เพื่อขจัดความทุกข์และบริจาค ทรัพย์สร้างเมรุ สร้างห้องน้ำ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จราจรที่สับสนวุ่นวาย'

คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน ทำให้จิตใจหดหู่ มีเรื่องให้ลำบากทั้งกายและใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือ ขยายกิจการอีกทั้งงดการเสี่ยงโชค ทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งเข้าวัดกวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมวัดวาอาราม เพื่อขจัดความทุกข์และบริจาค ทรัพย์สร้างเมรุ สร้างห้องน้ำ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลำธาร ทอง รักกับนักบินหญิง ไฮโล กะโหลก โคมไฟหรือโคมตะเกียง เห็นประตูเมือง คนแปลกหน้า เลี่ยมฟันทอง ถูกยิงด้วยธนู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เข็มเย็บผ้า ตู้อาหาร ถูกตัดขา ภรรยา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ รังผึ้ง ฟักทอง โรงพยาบาล พวงมาลา แขก โกนผม จับก้อนหิน เล่น pubg หุ่น สุกร งาช้าง ถาดดอกไม้ โล่รางวัล ประตูบ้าน กระสุนปืน ถุงน้ำร้อน ข้าวติดคอ ตัดเล็บ ตกทุกข์ได้ยาก โทรศัพท์ ช่างปั้น รักชาติ เงิน น้ำท่วม คนแต่งชุดสีดำล้วน ช่างเหล็ก เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฉี่รดกำแพง ตัวเงินตัวทอง ปราสาทเก่าแก่ ตะกร้าหวาย เลื่อย สาดน้ำ เปรต ตัดต้นไม้ ตัดผมสั้น สวมมงกุฎ พัด ลุยโคลน บานไม่รู้โรย จับก้อนกรวด ก้อนทราย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ธนูหัก งูจงอาง คลื่นน้ำ คลอดลูกก่อนกำหนด ปล่อยปลาดุก อาบน้ำในทะเล อาวุธ ยิงปืน ศาลา ร่มหัก กำไลข้อมือ เส้นด้าย กกลูก งานวัด กระถาง ปรบมือ งานบวชเณร ดาวร่วงลงมาจากฟ้า จิ้งจก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กินเนื้อคนอื่น เลือกผัก ข้าวในนา เดินลุยกองไฟ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ตาบอด เขื่อนแตก สามเณร ข่าวดี ตามทวงหนี้ จับขโมย เสือ ขนลุก สามีนํ้าตาตก ระเบิด เป็ด พรม จอบหรือเสียม คนแคระ ตุ้มหูหาย ค่ำมืด ช้างเหยียบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM