ทำนายฝัน 'จลาจล'

ฝันเห็น ฝันว่า จลาจล ฝันว่าบ้านเมืองเกิดจลาจล มีการรบราฆ่าฟันกัน กลับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จลาจล'

ฝันว่าบ้านเมืองเกิดจลาจล มีการรบราฆ่าฟันกัน กลับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กผู้ชายสู้กัน หนามตำ ชักว่าว ลูกเห็บตก ฆ่าใครบางคน จานแตก พระปรางค์ เป็นบ้า กินยา ปล่อยสัตว์ อทิตยาทรกิติคุณ หวีหัก นอนอยู่บนแผ่นดิน แขน ฤกษ์ดี ไอศกรีม มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ตกเหว ปลิงหลายตัว คันศรหรือคันธนู งู หมาคาบหม้อ จุดไฟ ขมิ้น นั่งบนเตียง เดินทางไปทิศตะวันออก ตบมือ กองกระดูก ปลา ปลาทองที่ตายแล้ว ถูกประณาม ตัดผมใหม่ ฟ้าร้อง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นกเค้าแมวหรือนกฮูก นกแขกเต้า มาเฟีย เรือโยง ระบำ นางกวัก แขนถูกตัด น้ำเหลือง กาน้ำร้อน สกปรก งูจงอางไล่ โรงพยาบาล หวีไม้ งูขดเป็นวงกลม เทียนชัย หมากรุก กระดุมหาย สระผม โกหก มหาสมุทร นั่งรถหรู นุ่งโจงกระเบน สุนัขคาบหม้อ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โคลน กินผัก ผู้หญิงหัวล้าน สาดน้ำ กระต่ายหลายตัววิ่ง นั่งนับลูกประคำ ครอบครัว ลูกแก้ว สวมมงกุฎ ซองบุหรี่ มัคคุเทศก์ ประตูบ้านคนอื่น คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขี่กระบือ รักเพื่อน ปีศาจที่มีเขาและหาง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตะขาบกัด ผลจันทร์ ( พืช ) ตู้อาหาร ซ้อมรบ ภิกษุ ได้รับรางวัล ดื่มกาแฟ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กินเนื้อคนอื่น บริโภค ทางรถไฟ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฉางข้าว หอยที่มีเนื้อเต็ม งานบวชเณร แกะเปลือกหอยรับประทาน ฉ้อโกง ล้มลงไปในหลุมลึก เงินหาย ครุฑ พนมมือ ภาษา ฟ้าผ่า เครื่องครัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM