ทำนายฝัน 'จอกใส่เหล้า'

ฝันเห็น ฝันว่า จอกใส่เหล้า คุณกำลังจะได้โชคลาภจากแดนไกล ได้พบปะผู้คนที่เดินทางมาจากแดนไกล ทั้งในและต่างประเทศ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จอกใส่เหล้า'

คุณกำลังจะได้โชคลาภจากแดนไกล ได้พบปะผู้คนที่เดินทางมาจากแดนไกล ทั้งในและต่างประเทศ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บาดแผล ดื่ม คนตายในบ้าน น้ำพุขนาดใหญ่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เศษอาหาร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก องค์กฐิน ปราสาทเก่าแก่ หมอก นกนางนวล แกงการู ของที่ระลึก ป่าเขา นก เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ดื่มน้ำมะพร้าว เดินหลงไปในป่าละเมาะ ลายแทง ภาวนา เต้าหู้ ตำรวจตั้งด่าน อ่าง กระป๋องนม ล้มละลาย มาลัย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กินเกินขนาด โสมสวลี โบว์ดำผูกคอ นิล เก็บของมีค่าได้ รั้ว รบชนะ อีกา ตัดผม ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น จอก นกกระจิบ กระจาบ กะเหรี่ยง งานแต่งงาน กรงสัตว์ บาดเจ็บ ไอ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พระสังฆราช ไต่ลวด ถือกรรไกร พลักก้อนหิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ที่นอน กระถาง เดินละเมอ เศรษฐี นาก ตีคนอื่นด้วยเชือก เข้าประตูไม่ได้ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ บนบาน ซื้อไม้กระดาน เสือกัดตัวเอง สลัก ฉี่ ติดเกาะ ตกใจจนสะดุ้ง พระอรหันต์ กินน้ำผึ้ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ สมุด หัวหมู ไซเรน ฝ่าเท้า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เก็บเงินได้ หนี้สิน ไว้หนวดยาว นอน งานบวชเณร กินเนื้อย่าง ธนู กะโหลก ฮอกกี้ เขื่อน ฉีกกระดาษ ซ่อง เปิดร้านค้าขายสินค้า ตู้นิรภัย เดินเร็วๆ แฮนด์บอล ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตู้ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ศรีนครินทราบรมราชชนนี โถส้วม กินอาหารเจ เล่าเรื่องตลก วิวาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM