ทำนายฝัน 'จองจำ'

ฝันเห็น ฝันว่า จองจำ ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำ จะพ้นเคราะห์ หรือ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จองจำ'

ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำ จะพ้นเคราะห์ หรือ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำลายโซ่ตรวน ขาเป๋ เครื่องเรือน ทะเล กระโดดจากหน้าต่าง แว่นตาเลนส์ใส เต้านม ทำน้ำหก ปริญญาบัตร ฟันหลุด ทางรถไฟ ได้ฟังเรื่องตลก เจ็บป่วย นำอุจจาระกลับบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน สินบน แม่ เห็นเหรียญสตางค์ ถูกแทง แม่นํ้า ไฟฟ้า ถูกตัดศีรษะ กวาง ขอโทษผู้อื่น ถือลูกแก้ว ปีนรั้ว สวมรองเท้าใหม่ ตาลปัตร หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถูกยิงด้วยธนู เม่น เครื่องจักรทำงานได้ดี มาลัย แร้ง แมงป่อง นกอินทรี ฐานทัพทหาร ถูกทำโทษ ม้าเตะ ขี่ม้า จอกใส่เหล้า ต้นไม้เหี่ยวเฉา ฟันบนตนเองหัก หลุม เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ดอกไม้ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กล่าวหา ขาขาด งมปู หนู แฉลบ เกา ถูกพายุพัดพาไปไกล ท้องเดิน จูบสัตว์เลี้ยง เกลือ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ผ้าโพกหัว ซื้อขาย ฆ่าผึ้ง ถุงใส่เงิน ฝนตกระหว่างเดินทาง ถ้ำ ถูกจับ กระซิบ กอดรัด ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ทำร้าย ลมพายุ เทียนชัย ตัวเองแก่ กงเกวียน ขโมยเงิน กองทัพ ขนมอร่อย สุนัขหอน อสนีบาต ฟังเทศน์ฟังธรรม ร้องไห้ ก้อนหินตก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ทดน้ำ จับปลา พระ นัยน์ตา วิ่งหนีผู้ร้าย ถูกล็อตเตอรี่ พญานาค นุ่งผ้าใหม่ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ทำให้คนอื่นตื่น กำลังเล่นเฟสบุค จักจั่น ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ แส้ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี มองดูเหว ดับกองไฟ กระบอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM