ทำนายฝัน 'จอบหรือเสียม'

ฝันเห็น ฝันว่า จอบหรือเสียม ฝันเห็นจอบ เสียม หรือเครื่องมือทางการเกษตร และได้จับต้อง หรือใช้งาน ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าเจริญ รุ่งเรือง มีโชคในเรื่องการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จอบหรือเสียม'

ฝันเห็นจอบ เสียม หรือเครื่องมือทางการเกษตร และได้จับต้อง หรือใช้งาน ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าเจริญ รุ่งเรือง มีโชคในเรื่องการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภูเขาไปกำลังระเบิด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น นางพยาบาล แดดเผาผิวหนังจนเกรียม องค์กฐิน จอก ถาด สัปทน แบกหีบ กำแพงโบราณ ตะขาบกัด ดึงเชือก ไก่ชน ปล่อยนกกระเรียน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กระถาง มีคนขอโทษ ตกทะเล ปอกเปลือกไข่ มนต์ ผมถูกตัดให้สั้น ทุ่งนา ห่มผ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นกแก้ว ตัวเองถูกฉีดยา กระบี่ ฝนตกระหว่างเดินทาง ทรัพย์สมบัติ คนเกี่ยวข้าว อาหารบูดเน่า เดินกะโผลกกะเผลก แมวสีขาว ไข่มุก นั่งบนเตียง จุดเทียน ข่าวดี ญาตินํ้าตาตก เงาตัวเองในกระจก เสื้อผ้า กินผัก เหงื่อ รักชาติ ฆ่านกกระจิบ กินผลไม้แฝด เด็กทารก อดทน ถอด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ฮวงซุ้ย ผ้าห่ม ธงชัย พายเรือ โคมไฟหรือโคมตะเกียง นางเงือก เครื่องดนตรี ฮา บรรจุของลงหีบ อากาศทึบมืดมัว ป่วย จองหอง กินเป็ด ดื่มน้ำชา มองดูเหว มู่ลี่ เครื่องขยายเสียง บริโภค เครื่องดักนก โพธิ์ จับกัง น้ำแข็ง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เรือกำลังจม โค่นต้นไม้แก่ พายเรือกับคนอื่น ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ห้อง จับกุ้ง ถูกด่าทอ อินสตาแกรม ( instargram ) สวน กระหายน้ำ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ขนมชั้น นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฮอกกี้ ปราสาทเล็กๆ หีบปิดอยู่ ตัวเองแก่ ตกกองไฟ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กล้วยแขก ถือดอกบัวในมือ ประกาศข่าวการตาย นกบิน เรือแล่น ลม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น