ทำนายฝัน 'จอมปลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า จอมปลวก ฝันเห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ภายในบริเวณบ้าน เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการค้ามีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากจอมปลวกขึ้นบริเวณนอกบ้าน ก็จะเกิด โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการเดินทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จอมปลวก'

ฝันเห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ภายในบริเวณบ้าน เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการค้ามีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากจอมปลวกขึ้นบริเวณนอกบ้าน ก็จะเกิด โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการเดินทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่สัตว์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปีก ทำอะไรแปลกๆ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ผ้าพันแผล งานศพ ปลูกพริก ก้น ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ตรอกซอกซอย ต้นโพธิ์ ยกของหนัก เต้าหู้ น้ำมัน เงาตัวเองในกระจก ขุดหาทรัพย์สมบัติ ปล่อยเต่า โกนขนหน้าแข้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมฆสีเลือด รักสามีตัวเอง ฆ่าสุนัขบ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อากาศทึบมืดมัว ขวดเหล้า ถูกพายุพัดพาไปไกล บ้านคนอื่น สู้กับเสือ แล้วชนะ แขก พระธาตุ ผ้าฝ้าย ผึ้งบินรอบรังของมัน หัวเราะ ใบลาน นกนางนวล ซุง ฟาก พระอาทิตย์ ฐานทัพทหาร กิ๊บติดผม หิ้วกระเป๋า มีผู้นำม้ามาให้ ผ้าห่ม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ สละราชสมบัติ กินองุ่น กะละมัง กินโดนัท ฤกษ์ดี กรวยกรอกน้ำมัน คนตกน้ำกำลังจะจม โรงแรม ปลาหลีฮื้อ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ฝีขึ้นตามร่างกาย ถาด บั้งไฟ จับกุ้ง ถูกฆ่า ปิดผนึกซองจดหมาย เครื่องดักนก ถูกทรมาน ยางรถ หนอนไต่ตามร่างกาย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปลาเงินปลาทอง กินหอยนางรม ซ่อนหา มีขาเดียว หน้าอก น้ำเต้า กลอง ลอย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ซีเมนต์ ป่วยลงท้อง นอนบนเสื่อ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฝังทั้งเป็น ปีนข้ามกำแพง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด สีฟ้า คนมุงซื้อขาย ข้าวติดคอ ยกทรง จับปลา นกกา ถล่ม ขนทรายเข้าวัด ขี้เถ้าในเตาไฟ หนีจากถ้ำ เสียจริต โยคี แฟนนอกใจ กินอาหาร ตะขาบกัด งานพิธีต่างๆ เครื่องบูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM