ทำนายฝัน 'จอมปลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า จอมปลวก ฝันเห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ภายในบริเวณบ้าน เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการค้ามีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากจอมปลวกขึ้นบริเวณนอกบ้าน ก็จะเกิด โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการเดินทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จอมปลวก'

ฝันเห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ภายในบริเวณบ้าน เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการค้ามีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากจอมปลวกขึ้นบริเวณนอกบ้าน ก็จะเกิด โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการเดินทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปล่องไฟ แขนขาด แต่งงานก่อนกำหนด ล่าสัตว์ ตักทรายเข้าบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้น งูใหญ่ กษัตริย์ ถั่ว เจ้า เดินทางในป่ารก สงฆ์ วัง อู่เรือ มีดตกน้ำ นกเขา รถศพ กระต่ายวิ่ง นั่งนับลูกประคำ แฮนด์บอล ถูกหนูกัด งานแต่งงาน เป็นแผลที่คอ กินหัวสุกร ปัดกวาดฝุ่น มาลัย นุ่งผ้าขาด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นิล อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หว่านข้าวในนา ตกลงไปในบ่อ สัปเหร่อ ถนน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เจ็บปวดตามร่างกาย ถอยหลัง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดื่มสุรา เสียสติ กระเป๋าเดินทาง กำไลข้อมือ หญิงชู้ ยิงกา มดหรือแมลง เซิ้ง เศร้าโศก ข้าวเปลือก เรือแล่น สาวไส้ หนอน เสื้อกันฝน นำตาข่ายไปดักสัตว์ เมฆสีดำ ไก่กกไข่ ชักลาก ขนตาร่วง ขี้เกียจ มีความปรารถนา ประตูบ้าน ขนนกสีขาว ฉาบ เจ้าที่ ขึ้นต้นไม้ ฟ้าแลบ การรับรางวัล เท้าด้วน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง จิ้งหรีด ครกสาก กระโปรง เจดีย์ทรุดโทรม งานพิธีต่างๆ พานเงิน ใส่ต่างหู ขอทาน กางมุ้ง ขนมปัง ดมกลิ่นดอกไม้ รัฐประหาร รถบรรทุกศพ จักรเย็บผ้า ค้างคาว กินก้อนดิน ไฟไหม้ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น กระปุก ค้าขายต่างเมือง เสื้อขนสัตว์ ประทัด ฤดูหนาว เมา หัตถกรรม ถวายของแด่พระสงฆ์ ตัวเองมีปีก บาดแผล ซื้อปลาหมึก โกศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM