ทำนายฝัน 'จักจั่น'

ฝันเห็น ฝันว่า จักจั่น ฝันว่าได้เห็นหรือได้ยินเสียงจักจั่น ทำนายว่าจะมีอุปสรรคในชีวิต มีเรื่องที่ทำให้ต้องเสียเงิน แต่หากว่าถูกจักจั่นกัด ทำนายว่าจะมีโชคใน ด้านการเงิน จะหมดเคราะห์ และหมดหนี้สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จักจั่น'

ฝันว่าได้เห็นหรือได้ยินเสียงจักจั่น ทำนายว่าจะมีอุปสรรคในชีวิต มีเรื่องที่ทำให้ต้องเสียเงิน แต่หากว่าถูกจักจั่นกัด ทำนายว่าจะมีโชคใน ด้านการเงิน จะหมดเคราะห์ และหมดหนี้สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้อยข้อมือ สวน ได้รับของมีค่า ปีศาจหลายตน ตักบาตร ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ยกโทษให้ใครบางคน หญิงเปลือยกาย ฝนหยุดตก ดอกมะลิ ผ้าห่ม ให้ความกรุณา สบู่ คราด ปีศาจที่มีเขาและหาง เป็ดว่ายน้ำ มีผู้นำม้ามาให้ เสื้อกันฝน ถ้ำ รักกับนักบินหญิง ล้างหวี หางไก่ ฟัน ตรอกซอกซอย ถางหญ้า คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล โคกินหญ้า แม่ชี เมฆสีขาว ถีบจักรยาน ข่าวลือ ปลาเงินปลาทอง หลุม ห่มผ้า เล่นฟุตบอล ตีผึ้ง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ดัดผม ฌาปนกิจ แทงตัวเอง กินผลมะม่วงเปรี้ยว สนามหญ้า ยมทูต ลอยกระทง ตกปลา แสดงละคร ทุเรียน ด้วง กินเลี้ยง งอบ เก้าอี้ เลือกผัก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นั่งเรือ แมลงภู่ สาก ข้าวเปลือก เหาะดั้นเมฆ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ถูกยิงด้วยธนู เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด วันเกิด ซ่อมแซมรั้วบ้าน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น นอนบนเสื่อ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ฤดูฝน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง มังกร นกบิน เดินไปบนเนินเขา เมฆสีเลือด อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ช้อนเงิน จีวร ท้องเดิน เฆี่ยน ดื่มน้ำชา ขอทาน กีตาร์ บวชภิกสุนี ฟังเทศน์ฟังธรรม กะโหลก งานบวช ไข่ไก่ ดื่มสุรา โจร นอนในเรือ หงอนไก่ นุ่งผ้าสีชมพู นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถัง เอามือตบต้นขาตัวเอง กระท่อม บิดามารดา โรคร้าย ตั๊กแตน น้ำตา เล่นการพนัน เขื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM