ทำนายฝัน 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็น ฝันว่า จักรพรรดิ ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเนื้อวัว ใบมีดโกน ขี่ราชสีห์ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม คนเมา โครงกระดูกสัตว์ เดินทางไปวัด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ซื้อกระดุม พัชรกิติยาภา นกแก้ว ผ้าเช็ดตัว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ขึ้นบันได ขึ้นเขา กินเกินขนาด ตกหน้าผา พายเรือกับคนอื่น ผ้าขาว ปิดผนึกซองจดหมาย พวงมาลา ฝุ่นฟุ้งกระจาย ความผิด กินพริก นกต่อสู้กัน ถูกกักตัว ซอ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า จุดดอกไม้ไฟ เข่า พระพุทธบาท กำนัน นํ้าพุที่พุ่งสูง กองไฟ ตัวเองกลายเป็นนก ตะกวด ถูกเรียกตัวมาประชุม สีฟ้า เรือแล่น เดินขึ้นที่สูง เก็บกวาดบ้าน ทัพพี น้ำพุที่พุ่งสูง หมัดกัด สุกรกลายเป็นคน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ช่วยคน ลิฟต์ กบ กะปิ ไก่ โถส้วม ล้างเท้าตัวเอง ทางรถไฟ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด มีขาเดียว นุ่งโจงกระเบน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ช่างไม้ ฝาแฝด นุ่งผ้าสีม่วง เครื่องบิน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ยักษ์ ซุกซ่อนของมีค่า วิ่งหนีผู้ร้าย จันทรคราส แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เล่าเรื่องตลก ปล่อยสัตว์ แข่งม้า ขอบฟ้า ลุยไฟ ถาด ปม เลิกมุ้งขึ้น กินกล้วย ถลกหนังสัตว์ ผีตายโหง จูบเด็กเล็ก เครื่องแบบตำรวจ แก้วแตก ถูกข่มขืน ชู้รัก รีดนมโค เข็มแทง ตกใจเพราะเห็นผี เปียก บ้านมีช่องโหว่ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เล่นน้ำฝน ถือดอกบัวในมือ นักประพันธ์ ได้ยินเสียงกบ ขนนกสีขาว หวีเสนียด แก้บน ลอยกระทง กำลังขับรถ ทอดทิ้งคนรัก มีคนขอโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM