ทำนายฝัน 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็น ฝันว่า จักรพรรดิ ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี พายเรือ ตัวเองมีผมหงอก ถอด ไฮโล ครัว มรกต นกเค้าแมวหรือนกฮูก ห่านฟ้า ทำให้คนอื่นตื่น หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ถวายของแด่พระสงฆ์ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ บ่อน้ำใหญ่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ฆ่านกกระจิบ โกนหนวด ชายชรา องคมนตรี ล้างบ้าน เรือนแพ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ถูกปล้น ชามแตก อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ผดุงครรภ์ ยกของ ปราศจากอํานาจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วิ่ง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า แสง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สาดน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง จรเข้กัด ปลูกพริก เห็นคนเปิดประตู ตะขาบ ทูตชาวต่างชาติ ดอกบานไม่รู้โรย แฝด รถบรรทุกศพ นองเลือด ก้างปลาติดคอ ถูกเรียกตัวมาประชุม ลูกๆ ทำความผิด ช่อดอกไม้ กระดาษเช็ดมือ โจรสลัด ตู้หนังสือ ซื้อกระโปรง เขียนหนังสือ ภรรยาทิ้ง ไต่ลวด ม้าสีขาว ถวายพระด้วยดอกบัว ท่อน้ำ กินผัก ยกโทษให้ใครบางคน กระดานดำว่างเปล่า ล่องแพ มีผู้นำม้ามาให้ เห็นผี นกกระจอก โรงแรม เห็นประตูปิด ตีฆ้อง จำนอง กอด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กล่าวคำอำลากับใครบางคน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เลื่อย ประดาน้ำ จับปิ้ง ขี่คอคน ผม ชกคนที่จมูก รั้ว โบดำผูกคอตนเอง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ลากสัตว์ พ่อตาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทะเลาะกับเพื่อน โค่นต้นไม้แก่ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ขัง หนู ขา ตกจากเครื่องบิน สายรุ้ง รังผึ้ง ตกปลากับญาติ สวมเสื้อสีเหลือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM