ทำนายฝัน 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็น ฝันว่า จักรพรรดิ ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน สมุด อาบน้ำ ชนกระบือ เจ็บปวด นาฬิกาปลุก ชงชาถวายเจ้าที่ ภูเขาไฟ หัตถกรรม ชุดว่ายน้ำ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตกเขา มหาสมุทร กินอาหาร เหาะดั้นเมฆ ความมั่งคั่ง หีบปิดอยู่ กินอาหารเจ ตกหลังม้า ข้าวเปลือก จาระบี ลับ นุ่งผ้าใหม่ ฝักดาบ หมากัด สร้อยข้อมือ อาเจียน ทวด ซักผ้าขี้ริ้ว โต๊ะทำงาน มุ้งหมอน เสาเรือน ฉางข้าว เดินขึ้นที่สูง แมวดำ ไฟไหม้ผม ปล้น ปาก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ แตกร้าว เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฮัจญ์ พังประตู เดือน นม ฟองน้ำ แก่นจันทร์ ฝนตกปอยๆ เดินทางไปมหาสมุทร ทำกับข้าว ขโมยขึ้นบ้าน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา โกนขนหน้าแข้ง ขุดดิน ตกงาน สบู่ ให้หวีคนอื่น ขนคิ้ว บัวหลวง งวงช้างรัดตัว เสี่ยงเซียมซี กระดานดำมีข้อความ แสงบนท้องฟ้า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เป่าขลุ่ย ต้นโพธิ์ ของเน่าเสีย ปีนรั้ว บ้านตัวเอง เก็บดอกบัว เด็ก โทรศัพท์ รังผึ้ง ไทร ปลาฉลาม หนังสือ ทำขวดแตก ฤกษ์ไม่ดี สุรา แร้ง ขึ้นต้นไม้ ฝ่าเท้า โถส้วม รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ช่างแกะสลัก ชักว่าว เดินทางกลางทะเลทราย หน้า ธนูหลายดอก กางเขน (นก) มะพร้าว ผูกปมเชือก ท่อนซุง กองทัพ โกรธ กระบี่ ญาตินํ้าตาตก เมฆลอยนิ่ง กินเนื้อคนอื่น หลุมอสรพิษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น