ทำนายฝัน 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็น ฝันว่า จักรพรรดิ ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จักรพรรดิ'

ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ดีมาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ไหล่เจ็บ ดับเทียน ขโมยอาหาร โกนหนวด หายใจอึดอัด ตกลงไปในบ่อ กินเนื้อย่าง ไต่เขา นิล ดอกซ่อนกลิ่น ดำน้ำ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทอดทิ้งลูกๆ แต่งตัว ตะกวด วันเกิด ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เมายา หูแหว่ง เสาตกน้ำมันในบ้าน ผลไม้ หญิงแต่งชุดสีขาว ลากสัตว์ มโหรี กินกล้วย งานสังสรรค์ ต้นโพธิ์ ใช้กระเทียมทำอาหาร ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ปัสสาวะ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด งูกินสัตว์ รถเมล์ ไหว้พระ อดอยาก นุ่งผ้าขาว แมวตาย ฆ่าเป็ด อดตาย ขโมยขึ้นบ้าน เศรษฐี ปากกา ซักผ้า พี่น้อง จอกใส่เหล้า เดินทางในป่ารก ถั่วงอก ยุ้งข้าว โยคี หีบสมบัติ ยากจน กษัตริย์ เจดีย์ทรุดโทรม ทำน้ำหก บ้านตัวเองสวยงาม นุ่งผ้าสีชมพู สร้อย มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง จรเข้ ครู ก้น โยงเรือ ประกาศข่าวการเกิด แมงป่อง ตบมือ จน ลูกจัน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ โบว์ดำผูกคอ พายเรือ สวมเสื้อขาด พูดกับกลุ่มชน วัด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว สงฆ์ กระท่อมร้าง น้ำพุที่พุ่งสูง ตะไบเหล็ก กระดานดำว่างเปล่า เคี้ยวดิน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง งานมงคล งูใหญ่ ถุงเงิน ถุงทอง ฆ่านกกระจิบ โง่ ทำให้คนอื่นตกใจ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ไวโอลิน เลือดออกเต็มตัว พายุ เหยียบขี้ ไฟฟ้า อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เวทีมวย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล จักรเย็บผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM