ทำนายฝัน 'จักรเย็บผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า จักรเย็บผ้า ฝันว่ามีคนเอาจักรเย็บผ้ามาให้หรือได้ใช้จักรเย็บผ้า ทำนายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน หรือจะได้ ย้ายที่ทำงาน แต่บางตำราก็ว่ามีเคราะห์หนัก ไม่ควรเสี่ยงโชค และอาจ ต้องเสียของรัก ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จักรเย็บผ้า'

ฝันว่ามีคนเอาจักรเย็บผ้ามาให้หรือได้ใช้จักรเย็บผ้า ทำนายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน หรือจะได้ ย้ายที่ทำงาน แต่บางตำราก็ว่ามีเคราะห์หนัก ไม่ควรเสี่ยงโชค และอาจ ต้องเสียของรัก ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทุบตีภรรยา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ มนต์ กระบอกสูบลม มีความปรารถนา จันทร์ทรงกลด กำไล กุ้งยักษ์ กระต่ายน้อย ความมั่งคั่ง กินเนื้อวัว ตะกร้าหวาย เดินบริเวณวัด เหยี่ยว เก็บของมีค่าได้ หิ่งห้อย เมฆบังแสงอาทิตย์ กอดตุ๊กตา เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แร้งเกาะหลังคาบ้าน กระโดดจากที่สูง งานวัด แห่กฐิน ตัวเองเป็นชู้ เชือดคอสุกร ผดุงครรภ์ นอนกรน บดเมล็ดกาแฟ ขโมยทรัพย์สมบัติ ตะโพน เกณฑ์ทหาร กรงสัตว์ ปากเหม็น หัวเราะ ตุ๊กตา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ของที่ระลึก ร่ม มะพร้าว ลวดหนาม เครื่องศาสตราวุธ ไม้กวาด ปราสาทเก่าแก่ ตุ๊กแก น้ำพริก ตกน้ำ ขนมเข่ง เลี้ยงกระต่าย ดวงอาทิตย์ดับ ฆาตกรรม ทำขวดแตก กระจกแตก ถนน เปื้อน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ตกใจ ซื้อกระดุม นางพยาบาล เห็นกระดุม จับสายสิญจน์ ความผิด นั่งรถไฟ ขี่สัตว์ ทำนาได้ผลผลิตดี กินหมูกะทะ กังหัน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ยิ้ม อสนีบาต อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เงา ทหารเข้าบ้าน คนมีดวงตาสีดำ ใช้กระเทียมทำอาหาร ข่มขืนคนอื่น ซ่อมแซมรั้วบ้าน วิ่งจนเหนื่อยหอบ บันไดเลื่อน ผักกาด ฟ้าแลบ เมา กระดาษสี เห็นไม้กระดาน กินผลไม้แฝด ดูละคร นั่งราชรถ รักตัวเอง เป็นแม่ยาย เก้าอี้ กรวยกรอกน้ำ นายกรัฐมนตรี ทอดทิ้งคนรัก เกาทัณฑ์ ดอกบานไม่รู้โรย ต้นโพธิ์ พังพอน เฆี่ยนตีผู้อื่น จำเลย ฌาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM