ทำนายฝัน 'จันทรคราส'

ฝันเห็น ฝันว่า จันทรคราส จะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามาก ตัวของท่านต่อไปในอนาคต จะได้รับผลสำเร็จจากการงาน งานที่ได้กระทำค้างไว้ และจะได้ลาภยศ ชื่อเสียง หรือฐานะทางการงานการค้าก้าวหน้าขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จันทรคราส'

จะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามาก ตัวของท่านต่อไปในอนาคต จะได้รับผลสำเร็จจากการงาน งานที่ได้กระทำค้างไว้ และจะได้ลาภยศ ชื่อเสียง หรือฐานะทางการงานการค้าก้าวหน้าขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มะนาว บรรจุของลงหีบ จาน นางเงือก ฝนหยุดตก เครือญาติ ดาดฟ้า มาลัยดอกไม้ พายเรือตามลำพัง ความลับ เฆี่ยนตีผู้อื่น ลับมีด นาข้าวรกร้าง อยู่ในกระท่อม ปู งูจงอางไล่ หมา ตัวเองเป็นโจร พระพุทธบาท จับก้อนหิน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ตกใจ ตกลงไปในบ่อ กองกระดูก ไก่แจ้ กงจักร ตู้กับข้าว โล่ ทาเล็บ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หวีหัก ยอดตึกสูงทรงกลม กระถางหลุดมือแตก ทำแว่นตาแตก เกณฑ์ทหาร แสงบนท้องฟ้า ตกกระ กระโดดจากที่สูง ซื้อของโบราณ ฆ่าผึ้ง เกาหัว ดื่มน้ำหวาน ถนน ชัยชนะ เศษอาหาร กินหัวสุกร กรวยกรอกน้ำมัน ของลับ มังกร สวมเสื้อสีเขียว จิ้งหรีด กระดิ่ง ล้มเหลว เวทีมวย ขาขาด เขียนหนังสือ ไถนา กกไข่ ดึงเชือก ฆ่าหมัด พังประตู ลอยกระทง ผลจันทร์ ( พืช ) ทอผ้า ต่อสู้กับคนร้าย กำไลข้อเท้า เดินละเมอ สะพายย่าม ฆ่านกกระจิบ ฤดูร้อน เครื่องศาสตราวุธ ดอกราตรี ค่ำคืน มดหรือแมลง ขื่อคา โจร ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กระซิบ เท้าขาด เปิดเผยความลับกับเพื่อน กกกอด ถูกตัดศีรษะ มือตัวเอง บวงสรวง ฮูก (นกฮูก) ตัวเองเป็นกรรมกร ถ้วยชาม โดนดึงผม แก่นจันทร์ กระถาง ขายไม้กระดาน ฝุ่นเข้าตา ธงชัย ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ พลักก้อนหิน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ก่อกองทราย ธนบัตร ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ คำสัญญา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น