ทำนายฝัน 'จับ'

ฝันเห็น ฝันว่า จับ ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำไม่มีอิสรภาพ เป็นความฝันที่ดี จะพ้น จากเคราะห์ร้าย แม้ในความฝันต้องตกใจอย่างมากก็จะตรงกันข้าม คือ มีโชคดีและมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับ'

ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำไม่มีอิสรภาพ เป็นความฝันที่ดี จะพ้น จากเคราะห์ร้าย แม้ในความฝันต้องตกใจอย่างมากก็จะตรงกันข้าม คือ มีโชคดีและมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อีเมล ( Email ) ซ้อมรบ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ จุดไฟแล้วดับ ถูกตบ ไลน์ ( LINE ) ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หย่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กินดิน ตู้นิรภัย เขื่อนแตก เป็นบ้า ทาก เมฆบังแสงอาทิตย์ บ้านมีช่องโหว่ หุ่น มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ป่า เห็นประตูเมือง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน คัมภีร์ ฉากกั้น มีดตกน้ำ อดทน เหี้ย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) สัตว์เลี้ยงตาย บ่อน้ำพุแห้งขอด น้ำผึ้ง ฤาษี งมของในแม่น้ำ สุกรตายเอง ใช้กระเทียมทำอาหาร ศีรษะมีเหา โลงศพ รังนก จับผีเสื้อ จองหอง ทวิตเตอร์ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เรือนแพ ล้างภาชนะเครื่องใช้ เห็นปีศาจกินคน อาบน้ำฝน ลมพายุ ซองจดหมายสีฟ้า กอดผู้หญิง ถูกโกง จมน้ำ เด็กผู้ชายสู้กัน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ตกปลากับคนรัก ลูกจัน เปียก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ร่างกายตัวเอง กำแพงเมือง ศพ แคร่หาม มัจฉา เต้าหู้ เปิดผนึกซองจดหมาย ดาวอับแสง แมงป่อง ผม ฝังทั้งเป็น กอด บัญชี คนตายมาหา บวชชี สำลี หิมพานต์ (ป่า) รบชนะ วิทยุ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ตกน้ำ งูกัด ตัดนิ้วมือตัวเอง กวนอิม เจ็บปวดตามร่างกาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กินอุจจาระ ออร์แกน ภรรยาสวมเสื้อแพร นกบิน ถูกตีหู ทันตแพทย์ เรือกำลังจม ฉี่รดที่นอน ยารักษาโรค ส้มตำ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร หอยที่มีเนื้อเต็ม กงเต๊ก สละราชสมบัติ ตัวเองเป็นนักโทษ เงินโบราณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM