ทำนายฝัน 'จับกุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า จับกุ้ง กิจการค้าจะดีขึ้น จะได้ลาภ หรือ จะได้โชคลาภอย่างหลุคๆ โดยไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับกุ้ง'

กิจการค้าจะดีขึ้น จะได้ลาภ หรือ จะได้โชคลาภอย่างหลุคๆ โดยไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานมงคล มีหางงอก ขนมอร่อย ข่วน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ความมั่งคั่ง คนแต่งชุดสีดำล้วน แขก ฉลองพระบาท เสื้อกันฝน ปี่ ปัสสาวะ บัญชี จับสุกร กกกอด ช้องผม ยุง ตับไต กรวดทราย หญิงชู้ ลิ้นแข็ง ปีนป่ายภูเขา ได้พูดคุยกับเพื่อน ดวงแก้ว ลุยโคลน กระโดดลงจากต้นไม้ บวม ถือดอกบัวในมือ ตุ้มหู อยากมีเงิน ภรรยาออกจากบ้าน มุ้งขาด ท่องเที่ยวต่างประเทศ คนแฝดตัวติดกัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด แสงนีออน เดินอยู่ในสุสาน นาฬิกาข้อมือเสีย ทำลายโซ่ตรวน เลิกมุ้งขึ้น ต้องโทษ ตีคนอื่นด้วยเชือก เก็บผลมะม่วง หมาหอน ไล่จับผีเสื้อ หัวล้าน สัมผัสกรวดทราย บวชพระ ยาพิษ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สินบน สตรี ขี่ช้าง รางรถไฟ พระปรางค์ โง่ พรม กินเนื้อหมู ก้อนหินตก จักรเย็บผ้า ยมทูต ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน หม้อ คนตกน้ำกำลังจะจม แตกร้าว ภูเขาไฟ นุ่งผ้าใหม่ ตัวเลข โจรสลัด ซ้อมรบ พานทอง ท้องเดิน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โฉนดที่ดิน ปืน เบ็ดตกปลา ตั๊กแตน เรือจอด ดอกบานไม่รู้โรย คนขี้โม้ หนอน ตบมือ กะละมัง ตะกร้อ หมอก ถั่วงอก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เพื่อน กำลังเล่นเฟสบุค เห็นปีศาจกินคน งูกินสัตว์ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ทำนาย ผ้าไตรจีวร พวงมาลา หน้าต่างพัง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ผู้ชายตบผู้หญิง ลูกอินทร์ ปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM