ทำนายฝัน 'จับกุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า จับกุ้ง กิจการค้าจะดีขึ้น จะได้ลาภ หรือ จะได้โชคลาภอย่างหลุคๆ โดยไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับกุ้ง'

กิจการค้าจะดีขึ้น จะได้ลาภ หรือ จะได้โชคลาภอย่างหลุคๆ โดยไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไว้ทุกข์ ข่าวลือ ถูกตัดแขน สุนัขเข้ามาเลีย องค์กฐิน เรียก ด้วง สร้อยทอง บันไดสูง ญาติมิตร นาฬิกาปลุก ขวดแก้ว แก้ผ้า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ อาบน้ำในมหาสมุทร นอน ภาวนา ลากรถบรรทุก จูบคนรัก จำปีหรือจำปา ทำแท้ง เสื่อไม้ไผ่ อาคันตุกะ ต้นกก ครู กระเป๋าเงิน มีคนสวมแหวนให้ เลือกตั้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สิริภาจุกาภรณ์ เครื่องปั้นดินเผา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เวที เขื่อนแตก ร่วมงานทอดกฐิน หมัดกัด พระสถูป อ่าง กินเนื้อหมู วงกต กำแพงโบราณ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เด็กพิการ ซื้อขาย ติดเกาะ กองกระดูก ตัวเองถูกธรณีสูบ กระโดดจากหน้าต่าง ถูกลูกปลุกให้ตื่น เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กะเหรี่ยง จับปิ้ง บุคคลที่มีชื่อเสียง ป้อมปราการ ช่างปั้น ของลับ พายเรือตามลำพัง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เดินอยู่ในสุสาน อวัยวะเพศ เงี่ยง โยคี ชฎา ดวงตรา บอลลูนตก น้ำมัน อ่างล้างหน้า นกนางนวลโผบิน ม่านกั้นกำบังสายตา มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ดอกกุหลาบ แกะ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ห่มผ้า กุหลาบ ทำอะไรแปลกๆ ประกาศข่าวการเกิด ดวงอาทิตย์ดับ ตัดหัว คอบิด ปืนใหญ่ ช้อนเปื้อน จิ้งหรีด ป่าเขา ถูกตัดศีรษะ เป็นไข้ เกิดสงคราม นองเลือด ห่าน ยอดตึกสูงทรงกลม งาช้าง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอนอยู่บนแผ่นดิน ตกปลากับญาติ ทำให้คนอื่นตกใจ จรวดไฟ กินเนื้อมะพร้าว ฝังศพคนที่รู้จัก ปลวกขึ้นบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM