ทำนายฝัน 'จับก้อนกรวด ก้อนทราย'

ฝันเห็น ฝันว่า จับก้อนกรวด ก้อนทราย จะมีทุกข์เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือจะได้รับความเดือดร้อน เพราะคนภายในเรือนหรือครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับก้อนกรวด ก้อนทราย'

จะมีทุกข์เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือจะได้รับความเดือดร้อน เพราะคนภายในเรือนหรือครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินเรือ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เทศน์ นาเกลือ ฌาปนกิจ บุคคล กกไข่ แบกหีบ ต้นไม้ยืนต้นตาย กระดุมหาย เถ้าแก่ กองไฟ มีคนเกลียด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ถุงน้ำร้อน ถูกเฉือนเนื้อ นกกา งูใหญ่ ขวดยา เห็นรองเท้าเก่า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แก้วแตก กงล้อ ซื้อของโบราณ จมน้ำ ลำคลอง ไข่เป็ด กระโปรงใหม่ เซรุ่ม ผ้าโพกหัว หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กะละมัง สงฆ์ ทำขวดแตก ก่อสร้าง ฟันล่างหัก ดอกกุหลาบ แดด เมฆลอยนิ่ง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ คนขี้โม้ ครีบปลา แท่น กินน้ำผึ้ง หว่านข้าวในนา นอนบนที่นอน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด หายใจอึดอัด หมูตาย เครื่องพิมพ์ดีด น้ำฝน ตะไกร สวมแหวน ตัวเองถูกฉีดยา ข้าวติดคอ สมุด แห่กฐิน ชนกระบือ ตะกร้าพลาสติก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ถูกตี บรรจุของลงหีบ เดือน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ดราฟต์ อาบน้ำในอ่าง เปลื้องผ้าตัวเอง มีขาเดียว พ่อหม้าย ฟัก หลงทาง เป่าลูกโป่ง ท่อนซุง กระซิบ ค่ำคืน กลัว ปล่อยออกจากคุก คลอดลูก มรดก ทรมานคนอื่น กริช กินโรตี ขี่ม้า คิดถึง สวะ กรน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง หวีไม้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ฝนตกหนัก แมวสีสวาท คุก ตะราง ฉลาม เล่นตะกร้อ เดินทาง ข่วน กินพระจันทร์ องคมนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM