ทำนายฝัน 'จับขโมย'

ฝันเห็น ฝันว่า จับขโมย จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ถ้าฝันว่าสิ่งของถูกขโมย จะเดือดร้อนใจ เรื่องหน้าที่การงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ฝันเห็น ขโมย ให้ระวังจะเจ็บป่วยเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับขโมย'

จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ถ้าฝันว่าสิ่งของถูกขโมย จะเดือดร้อนใจ เรื่องหน้าที่การงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ฝันเห็น ขโมย ให้ระวังจะเจ็บป่วยเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีฟ้า ขอบฟ้า จับก้อนหิน ตกจากดาดฟ้า กระดานดำมีข้อความ เช็ค ( Cheque ) งม ผิวพรรณ คนรักได้รับบาดเจ็บ แห่กฐิน นอนอยู่บนแผ่นดิน ผู้ชายตบผู้หญิง ธงสามเหลี่ยม อู่เรือ แบกเสา ฉมวก เห็นประตูปิด มีหลายหู มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ คนกำลังจะตาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กินเนื้อมนุษย์ กินเนื้อหมู หนอนไต่ตามร่างกาย หางไก่ ถ้วยกาแฟ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ผ้าแพร กินเลี้ยง เจ้านาย ท้องฟ้าสดใส เชิงเทียน นั่งเรือ เสียสติ ห่มผ้า ไก่แจ้ นอนในมุ้ง ไฟไหม้บ้าน บรรจุของลงหีบ เดินขึ้นที่สูง สวน พระเจ้าแผ่นดิน แฮนด์บอล ช่างไม้ หน้าต่างพัง คลอดบุตร กระต่ายน้อย เป่าแตร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กระต่ายหลายตัววิ่ง ตุ้มหูหาย กินโดนัท แก้บน อากาศบริสุทธิ์ กำนัน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขันตักน้ำ แทง ขุดหาทรัพย์สมบัติ อาคันตุกะ ครีบปลา นำฟองน้ำมาล้างจาน สุกรตายเอง พนัน เขียนหนังสือ แตกร้าว ชาวประมง รถไฟฟ้า ตะขาบกัด ทหารยิงปืนใหญ่ ประกาศข่าวดี ทอดสมอ อาบน้ำ แสงนีออน อาจารย์ นักสืบ ศิลา กงเต๊ก มีคนขอโทษ ประดาน้ำ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ไวโอลิน จับก้อนกรวด ก้อนทราย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผล เมฆสีขาว ถอดรองเท้า ดื่มน้ำจากแก้ว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ได้ยินเสียงระฆัง สวมชุดเจ้าสาว แว่นตาเลนส์สีดำ ตกกองไฟ งานแต่งงาน ถ้ำ ช้อนเปื้อน คราด เอทีเอ็ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM