ทำนายฝัน 'จับปิ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า จับปิ้ง ฝันเห็นจับปิ้ง ที่อยู่กับเด็กผู้หญิง หรือได้จับต้องสัมผัสจับปิ้งชิ้นนั้น หากเป็นผู้ชายให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน หรือ อุบัติเหตุเพียงเล็กๆ น้อยๆ ส่วนหากเป็นผู้หญิง บุตรในอุทรเป็นบุตรหญิงมากกว่าบุตรชาย จับปิ้ง คือ ที่ปิดของลับของเด็กหญิง ในสมัยโบราณซึ่งทำด้วยเงิน หรือ นาค แต่ไม่นิยมนำทองคำมาทำ ซึ่งในสมัยโบราณนั้น ครอบครัวที่มีฐานะมักจะทำจับปิ้งให้บุตรสาวสวมใส่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับปิ้ง'

ฝันเห็นจับปิ้ง ที่อยู่กับเด็กผู้หญิง หรือได้จับต้องสัมผัสจับปิ้งชิ้นนั้น หากเป็นผู้ชายให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน หรือ อุบัติเหตุเพียงเล็กๆ น้อยๆ ส่วนหากเป็นผู้หญิง บุตรในอุทรเป็นบุตรหญิงมากกว่าบุตรชาย จับปิ้ง คือ ที่ปิดของลับของเด็กหญิง ในสมัยโบราณซึ่งทำด้วยเงิน หรือ นาค แต่ไม่นิยมนำทองคำมาทำ ซึ่งในสมัยโบราณนั้น ครอบครัวที่มีฐานะมักจะทำจับปิ้งให้บุตรสาวสวมใส่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทีปังกรรัศมีโชติ พระวรราชาทินัดดามาตุ เครื่องจักรไม่ทำงาน กรอบรูป เห็นคนโดนแทง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ว่ายน้ำ ล้มลงไปในหลุมลึก เห็นกองไม้กระดาน ดวงอาทิตย์ทรงกลด ปลูกกล้วย ถอนผมหงอก พวงกุญแจ นอนอยู่บนแผ่นดิน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เฮลิคอปเตอร์ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ดอกไม้ไฟ ปีศาจหลายตน นักบิน มือตัวเอง เลิกมุ้งขึ้น วัวควาย วงกต ส่องกระจก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ โง่ แกะ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จับปิ้ง วิ่ง แมวข่วน ผ้าแพร สมอเรือ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ให้มีดแก่คนอื่น กาน้ำร้อน แสงบนท้องฟ้า นอนบนกองฟาง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระต่ายหลายตัววิ่ง ญาตินํ้าตาตก ปลา รถเข็นศพ กระท่อมร้าง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กำแพงเมือง สนามกีฬา นอนกับนางงาม กระดาษข่อย ไว้ทุกข์ แก้บน เครือญาติ จรเข้ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กล้วยไม้ เสือ ภรรยาเอาน้ำมาให้ สกปรก หน้าอก เสาตกน้ำมันในบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก จองหอง น้ำเหลือง เสื้อใหม่ ซื้อกระดุม นกเกาะหลังงู ขี่สัตว์ ตกเลือด พรวนดิน ไฟ สะอึก ชาวประมง จอบหรือเสียม เหาะ ตีฆ้อง จับ ซื้อปลาหมึก ความมั่งคั่ง อยู่ในอาการเร่งรีบ นายกรัฐมนตรี หางไก่ ซ่อน ธุลี วงล้อกำลังหมุน อาบน้ำในมหาสมุทร จรวด กอดรัด ได้รับรางวัล ได้ยินเสียงกลอง กินเนื้อเป็ด กระบอกไม้ไผ่ งานมงคล ไหล่เจ็บ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กิ้งกือ ข่าวดีจากลูก ตีผึ้ง ถูกปีศาจไล่ กบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM