ทำนายฝัน 'จับปิ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า จับปิ้ง ฝันเห็นจับปิ้ง ที่อยู่กับเด็กผู้หญิง หรือได้จับต้องสัมผัสจับปิ้งชิ้นนั้น หากเป็นผู้ชายให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน หรือ อุบัติเหตุเพียงเล็กๆ น้อยๆ ส่วนหากเป็นผู้หญิง บุตรในอุทรเป็นบุตรหญิงมากกว่าบุตรชาย จับปิ้ง คือ ที่ปิดของลับของเด็กหญิง ในสมัยโบราณซึ่งทำด้วยเงิน หรือ นาค แต่ไม่นิยมนำทองคำมาทำ ซึ่งในสมัยโบราณนั้น ครอบครัวที่มีฐานะมักจะทำจับปิ้งให้บุตรสาวสวมใส่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับปิ้ง'

ฝันเห็นจับปิ้ง ที่อยู่กับเด็กผู้หญิง หรือได้จับต้องสัมผัสจับปิ้งชิ้นนั้น หากเป็นผู้ชายให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน หรือ อุบัติเหตุเพียงเล็กๆ น้อยๆ ส่วนหากเป็นผู้หญิง บุตรในอุทรเป็นบุตรหญิงมากกว่าบุตรชาย จับปิ้ง คือ ที่ปิดของลับของเด็กหญิง ในสมัยโบราณซึ่งทำด้วยเงิน หรือ นาค แต่ไม่นิยมนำทองคำมาทำ ซึ่งในสมัยโบราณนั้น ครอบครัวที่มีฐานะมักจะทำจับปิ้งให้บุตรสาวสวมใส่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโดดจากที่สูง เดินทางในป่ารก โบสถ์ ตื่นขึ้นมาเอง ให้รางวัล เครื่องเรือน ต้นไม้เขียวชอุ่ม สลัก ประดาน้ำ ตะเพียน ดม หลงทาง สวมรองเท้าใหม่ ช้อนปลา ระบำ หัวนก ได้กลิ่นของบูดเน่า ถูกจับ ฮูก (นกฮูก) อาหารบูดเน่า ว่าว ชะลอม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ปลูกกล้วย ขวาน ถูกเฉือนเนื้อ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตัวเองถูกประหาร หญิงแต่งชุดสีฟ้า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม สัมผัสกรวดทราย ปฏิกูล จับก้อนหิน ขมิ้น สูบ นั่งรถหรู กำไล กอดรัด มโหรี เพื่อน งมของ มหาสมุทรมีพายุ เสื้อใหม่ แฟนนอกใจ กระดูกแตก ฆ่าผีเสื้อ เทวดา โลกแตก ปัสสาวะรดกำาแพง กระดาษทิชชู กบฎ ทรัพย์สมบัติ ดาว กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) จานแตก พวงมาลัยดอกไม้สด แกะสลักรูปปั้น โบว์ดำผูกคอ ฝ่าเท้า กระดาษข่อย เป็นบ้า กินพระจันทร์ แบกหีบ ขายของ เสวียน ถลกหนังสัตว์ ทอดทิ้งคนรัก นกคุ่ม ได้สวมแว่นตาดำ ตกใจ ภูเขาไฟ ตกกล้า กล้องถ่ายรูป หญิงแต่งชุดสีแดง งาช้างวางคู่กัน เถียงกับคน กินเนื้อหมู สวรรค์ ตะโพน ให้หวีคนอื่น เลี้ยงกระต่าย ผจญภัย ตัดหนวดตัวเอง มีฤทธิ์ สถานี สะพายย่าม แมวออกลูก พรวนดิน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ประกันตัว แหวนแต่งงาน ซ่อง บ้านไฟไหม้ ภาชนะ จำนอง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ชฎา มือ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เลือดออกเต็มตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM