ทำนายฝัน 'จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด'

ฝันเห็น ฝันว่า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฝันว่าจับมือที่เต็มไปด้วยเลือด คุณจะได้รับความสนุกสนานอย่างชนิดไม่คาดฝันมาก่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด'

ฝันว่าจับมือที่เต็มไปด้วยเลือด คุณจะได้รับความสนุกสนานอย่างชนิดไม่คาดฝันมาก่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศีล สามีนํ้าตาตก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ แร้ง ช้อน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ตกเลือด พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี นกแก้ว ชอล์ก เลิกกับแฟน เพื่อนที่จากไปไกล มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ สุกร นกต่อสู้กัน เปลี่ยนมุ้งใหม่ งูเหลือม กำไล แผ่นดินไหว โยงเรือ จีวร ถูกต่อต่อย ดาดฟ้า กลืนเมฆ กุ้ง นุ่งผ้าขาด ทอดทิ้งครอบครัว แตกร้าว ภาพยนตร์ สวมมงกุฎ แมวสีขาว กระบอกไม้ไผ่ บวชชี กิ่งก่าวิ่งไปมา ขวดยา เทวาลัย ขโมยทรัพย์สมบัติ หญิงแต่งชุดสีดำ เพชรนิลจินดา พ่อหม้าย ศิลปิน กระเป๋า เพื่อน ต้นไม้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ยกของ กินหอยนางรม แหวนหาย เครื่องบิน รบกวน เงื่อน เมฆสีแดง หญิงทุบตีกัน สุรา ศีรษะล้าน ม้าสีดำ น้ำเต้า ฮองเฮา (ราชินี) โต้เถียง เสาตกน้ำมันในบ้าน หวีเสนียด แก้วแตก ไหว้พระราหู ทะเลาะ ถูกวิ่งราวทรัพย์ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กบ ตามทวงหนี้ ขวด ผลไม้ ถ่ายอุจจาระ เณรหางนาค ทำตัวเองบาดเจ็บ กางเกง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ วิทยุ บัตรเครดิต กระดานดำมีข้อความ เดินบนฟ้า ขุดดิน กินเนื้อวัว ฮาเร็ม ขาด้วน คนรักนอกใจ ติดเกาะ สามง่ามสำหรับแทงปลา อ่างล้างหน้า ปอ กรงนก เผาไม้กระดาน เห็นถนนที่ขรุขระ สังข์ ถูกหวายรัด ถูกฟันคอขาด หาบขี้กลับบ้าน มองดูเหว กังวล กระแสน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM